תגית: זהות

בינה לעיתים

הדרישה למלך ומלכות שאול

בעיוננו הקודם סקרנו את תקופת השופטים הארוכה, תקופת הכיבוש וההתנחלות.

בינה לעיתים

תקופת השופטים

תקופת יהושע מסתיימת בחלוקת הארץ לנחלות באופן עקרוני, חלוקה שמתבססת

בינה לעיתים

תקופת יהושע

משמעות הכניסה לארץ חז"ל אמרו, שאלמלא חטאו ישראל, היו ניתנים

דילוג לתוכן