מאמרו החדש של הרב וייץ התפרסם בכתב העת אסיף

התפרסם מאמר הלכתי חדש מבית מדרשנו, מאת הרב יאיר דב וייץ, 'אימתי הוא זמן סיום היום' בכתב העת של הישיבות הציוניות – אסיף (ג').