דבר תורה לפרשת תרומה – ההתנדבות עבור הקודש

ניתן לתאר שהכיוון שהתורה פונה אל העולם היא מהשמיים אל הארץ. כלומר, הקב"ה ברא את העולם, והוא פונה אל הברואים בהדרכות ובציווים. כך היה בתחילה שאדם וחוה צוו לעבוד את גן העדן ולשומרה, וכך היה אצל האבות עד שציווי הבורא לא היו ליחידים אלא לכלל ישראל כפי שמתבטא במספר פסוקים המתבטאים במילים: "צו את בני […]