תגית: דוד

בינה לעיתים

מלכות דוד

אישיותו של דוד דמותו של דוד המלך שונה משאול. דוד

בינה לעיתים

הדרישה למלך ומלכות שאול

בעיוננו הקודם סקרנו את תקופת השופטים הארוכה, תקופת הכיבוש וההתנחלות.

דילוג לתוכן