שפת אמת לפרשת ויחי – הפנימיות שבתוך ההסתר

שפת אמת לפרשת ויחי – הפנימיות שבתוך ההסתר

"ברש"י נסתמו עיניהם ולבם כו'. כי באמת לב ועינים של איש ישראל הוא להשי"ת. ורק אחר שנפטר יעקב אע"ה נסתם ונסתר האמת. וכ' ול"ת אחרי לבבכם כו' עיניכם כו' כמו שהוא בהסתר החיצוניות. וזה עיקר הגלות להפנימיות שא"י להתפשט בכל האדם. והעצה שמעתי מא"א מו"ז ז"ל ע"פ ויחי יעקב בא"מ. שע"י אמת יכולים לעורר החיות גם בכל הסתר ומיצר כמ"ש תתן אמת ליעקב. והוא להיות בטל תמיד אל הפנימיות שהוא האמת. שהחיצוניות אינו אמת. רק הסתר. ולפי הרצון שבאדם באמת בכל דבר להיות נעשה רצון המקום ב"ה בלבד. כמו כן נתגלה לו האמת. ואדרבה בכל מקום שיש יותר הסתר. שמה נגנז דבר פנימי כנודע. וכן מצינו במצות מילה שאבר המילה הוא קודש. ולכן שם דוקא מקום הערלה. וכמ"ש סוד ה' ליראיו ודרשו ז"ל על המילה…" (תרל"ג)

חז"ל מתארים כי פטירת יעקב גרמה ל"סתימת עיניהם וליבם של ישראל". השפת אמת מסביר את עומק המדרש על ידי ההבדל בין חיצוניות לפנימיות. החיצוניות היא מה שנראה לעיני האדם, והפנימיות היא התוכיות של אותו דבר. קיימים מקרים בהם החיצוניות מסתירה את התוכן האמיתי של הדבר, כך שאפילו אדם הרואה בעיניו יכול להיחשב כעיוור אם הוא ניזון רק מהצד החיצוני אותו הוא רואה.

רעיון הגלות הוא גם תיאור למצב רוחני בו האדם מקבל את המציאות שהוא רואה כמובנת מאליה, ולא נפגש עם התוכן הנכון שלה. זוהי בעצם מציאות של 'הסתר פנים' – ניתוק לכאורה בין החיצוני לפנימי, בין הנגלה לנסתר ובין האמת הנעלם תחת מעטפת השקר.

פטירת יעקב אבינו מסיימת את ספר בראשית שעסק בבריאת עולם עם חזון שקדמה לה ולא באה לידי מימוש ע"י הנבראים שיועדו לכך. אולם, במהלך הספר התגלו דמויות מופת שבחייהם הצליחו לגלות לעולם כי ניתן להיות שותפים עם הא-ל למען השגת תכלית הבריאה, ולא בשמים היא! בכדי שדבר זה יוכל להתבצע, תצטרך אומה ישראלית שרגליה מוצבות על קרקע העולם ומעורבת עם שאר האומות, אך ראשה נמצא באטמוספירה רוחנית.

לפי התוכנית האלוקית, בכדי שאומה זו תיווצר היא צריכה לעבור דרך תקופת גלות במצרים שהיא הראשונה מסבב הגלויות שיעבור עם ישראל במהלך ההיסטוריה. תקופת הסתר פנים זו מעמידה את המאמין בקשיי התמודדות ואחיזה בצדקת הדרך.

בעקבות כך, מביא השפת אמת את העצה הבאה: "שע"י אמת יכולים לעורר החיות גם בכל הסתר ומיצר כמ"ש תתן אמת ליעקב. והוא להיות בטל תמיד אל הפנימיות שהיא האמת. שהחיצוניות אינו אמת. רק הסתר". כלומר, במצב של הסתר פנים צריכים אנו לעשות "הפוך על הפוך", במקום להרפות את ידנו מהאחיזה את לפיד אמונתנו, יש לנו להחזיק וללא להרפות, להאמין ולא להשבר, להסתכל למעלה ולא למטה, להסתכל לחושך בעיניים ולדעת כי סוף כל סוף האור יעלים גם אותו. לדעת כי אנו אוחזים בפנימיות האמיתית של המציאות, והחיצוניות אינה אלא שקר.

דברי השפת אמת רלוונטיים גם לאדם הפרטי. במצבים בהם האדם נמצא במצוקה בחייו, והכל נראה מסביבו 'קורס' ואומנתו מטלטלת מצד לצד – גם במצב הזה, מלמד השפת אמת כי יש לאחוז בנקודה הפנימית ביותר, ולהסיר את השפעת החיצוניות שהרי הן לבוש ללא תוכן. וצריך לדעת, שאדרבה, ככל שההסתר יותר רב – שם נמצאת נקודת החיבור היותר גדולה עם רבש"ע. כדוגמא לכך, ניתן למצוא את הברית שהוסתרה ע"י העורלה, ודווקא הסרתה היא זו שחשפה אותה.

האחיזה בצדקת הדרך שהחלה עוד במצרים, היא זו שליוותה את עם ישראל לאורך כל השנים עד לצפיית הישועה.

שבת שלום

 

 

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן