תגית: ארץ ישראל

בינה לעיתים

כתיבת תורה שבעל פה

 "עת לעשות לה'" בעקבות כשלון המרידות הגדולות, המרד הגדול, שבסופו

בינה לעיתים

הריבוד החברתי

ראינו את מגמת הפיצול שהולכת ומתחזקת בעם היהודי למרות תהליך

בינה לעיתים

החזרה לארץ

קדושת הארץ בראי הגלות הגלות יוצרת מבט שונה וייחודי על

בינה לעיתים

תקופת יהושע

משמעות הכניסה לארץ חז"ל אמרו, שאלמלא חטאו ישראל, היו ניתנים

דילוג לתוכן