שיעורים לפי רב
 • הרב אברהם וסרמן (1)
 • הרב אהרן פרידמן (1)
 • הרב אליעזר מלמד (15)
 • הרב בועז הוטרר (1)
 • הרב בראל שבח (2)
 • הרב גור גלון (447)
 • הרב דביר כחלון (4)
 • הרב הדיין ציון לוז (1)
 • הרב זאב סולטנוביץ' (72)
 • הרב חגי כהן (6)
 • הרב יאיר וייץ (10)
 • הרב יונדב זר (40)
 • הרב יזהר אשור (1)
 • הרב נתן ארונס (6)
 • הרב צוריאל חלמיש (3)
 • הרב שלומי בדש (3)
 • הרב שלמה אישון (1)

שיעורים לפי נושאים
 • אמונה (76)
 • מוסר (6)
 • משנה (6)
 • תנך (52)

שיעורים לפי תיוגים
 • אבולוציה (1)
 • אברהם (1)
 • אברהם אבינו (13)
 • אברהם יצחק ויעקב (1)
 • אבשלום (1)
 • אגדה (1)
 • אגרות משה (1)
 • אדוניה (1)
 • אהבה (1)
 • אהרון (1)
 • אהרון הכהן (1)
 • אהרן הכהן (2)
 • אומנות (2)
 • אור החיים הקדוש (1)
 • אורות (1)
 • אחדות (3)
 • אחרי החגים (1)
 • אידיאלים (1)
 • אימפריה (1)
 • אינטלקט (1)
 • איסיים (1)
 • אישיות (1)
 • אלילות (3)
 • אלילים (1)
 • אליעזר עבד אברהם (1)
 • אלכסנדר מוקדון (1)
 • אמונה (4)
 • אמונה וידיעה (1)
 • אנטישמיות (2)
 • אריסטו (1)
 • ארכיאולוגיה (1)
 • ארעיות (1)
 • ארץ ישראל (5)
 • אשת יפת תואר (1)
 • אשת לוט (1)
 • אתיופיה (1)
 • בבל (3)
 • בגדי שרד (1)
 • בדידות (1)
 • בהעלותך (1)
 • בושה (1)
 • בחירה חופשית (1)
 • ביכורים (1)
 • בינה לעיתים (69)
 • בית הלל (1)
 • בית כנסת (1)
 • בית מדרש (469)
 • בית שני (1)
 • בכורה (1)
 • במדבר (9)
 • בן חורין (1)
 • בני חורין (1)
 • בצלאל (1)
 • בר כוכבא (1)
 • בריאת העולם (1)
 • ברית (1)
 • ברית חדשה (1)
 • בשורה (1)
 • בת שבע (1)
 • בתי מדרש (1)
 • גאולה (2)
 • גבורה (1)
 • גזירה (1)
 • גיור (1)
 • גלות (7)
 • גלות בבל (1)
 • גלעד שליט (1)
 • גרים (1)
 • דבר תורה (112)
 • דבר תורה בשלח (1)
 • דבר תורה לך לך (1)
 • דבר תורה לפרשת בא (1)
 • דבר תורה לפרשת בהעלותך (1)
 • דבר תורה לפרשת בהר (1)
 • דבר תורה לפרשת ואתחנן (1)
 • דבר תורה לפרשת ויחי (1)
 • דבר תורה לפרשת ויצא (1)
 • דבר תורה לפרשת וירא (2)
 • דבר תורה לפרשת וישלח (1)
 • דבר תורה לפרשת חיי שרה (2)
 • דבר תורה לפרשת כי תצא (1)
 • דבר תורה לפרשת כי תשא (1)
 • דבר תורה לפרשת לך לך (1)
 • דבר תורה לפרשת משפטים (1)
 • דבר תורה לפרשת עקב (1)
 • דבר תורה לפרשת פנחס (1)
 • דבר תורה לפרשת ראה (2)
 • דבר תורה לפרשת שמות (1)
 • דבר תורה לפרשת תרומה (1)
 • דבר תורה פרשת אמור (2)
 • דבר תורה פרשת קורח (2)
 • דגלים (1)
 • דוד (4)
 • דינים (1)
 • דיקטטור (1)
 • דת ומדע (1)
 • האדם השלם (1)
 • הבחנה (1)
 • הדדיות (1)
 • הוכחה (1)
 • הורדוס (2)
 • הזדהות (1)
 • החופש הגדול (1)
 • היבדלות (1)
 • היסטוריה (2)
 • הכנעה (1)
 • הכרת תודה (1)
 • הלכה (1)
 • הלל ושמאי (1)
 • הלניזם (1)
 • המנורה (1)
 • המרד הגדול (2)
 • המשכן (2)
 • הנהגה טבעית (1)
 • הנהגה ניסית (1)
 • הנהגת ה' (1)
 • הסתגלות (1)
 • הסתר פנים (1)
 • העם והארץ (2)
 • הר סיני (1)
 • הרב אברהם שפירא זצ"ל (1)
 • הרב איתמר בן גל הי"ד (2)
 • הרב גור גלון (9)
 • הרב חרל"פ (1)
 • הרב מרדכי אליהו זצ"ל (4)
 • הרב משה צבי נריה זצ"ל (1)
 • הרב נחום אליעזר רבינוביץ (1)
 • הרב קוק (1)
 • הרתעה (1)
 • השבת אבידה (1)
 • השתדלות (1)
 • התבוללות (2)
 • התחדשות (1)
 • התיוונות (1)
 • התלמוד הבבלי (1)
 • ויגש (1)
 • ויחי (1)
 • ויקהל (1)
 • ויקהל פקודי (2)
 • וישב (1)
 • זהות (4)
 • זמן (1)
 • זמן מתן תורתנו (2)
 • חברון (1)
 • חג השבועות (6)
 • חג מתן תורה (3)
 • חודש אדר (3)
 • חודש אלול (3)
 • חודש תשרי (1)
 • חומש במדבר (85)
 • חומש בראשית (120)
 • חומש דב (1)
 • חומש דברים (72)
 • חומש ויקרא (59)
 • חומש שמות (100)
 • חורבן (3)
 • חזון (1)
 • חזרה לשגרה (2)
 • חטא (2)
 • חטא אדם הראשון (1)
 • חטא המרגלים (3)
 • חטא העגל (1)
 • חיוניות (2)
 • חיי-שרה (1)
 • חילוניות (1)
 • חירות (6)
 • חכמה (1)
 • חכמים (4)
 • חלומות יוסף (1)
 • חנוכה (23)
 • חסידות (14)
 • חשיבה אנליטית (1)
 • חשמונאים (1)
 • טו בשבט (2)
 • טובת העם (1)
 • יבנה (1)
 • יהדות (3)
 • יהושע (1)
 • יוונים (3)
 • יוכבד (1)
 • יולדת (1)
 • יוליוס קיסר (1)
 • יום הזיכרון (2)
 • יום העצמאות (11)
 • יום השואה (2)
 • יום ירושלים (3)
 • יום כיפור (6)
 • יוסף (1)
 • יוסף הצדיק (6)
 • יוסף ואחיו (2)
 • יופי (15)
 • ייבוא (432)
 • ייסורים (1)
 • יישוב הארץ (1)
 • יעקב (1)
 • יעקב אבינו (2)
 • יעקב והאבנים (2)
 • יעקב ועשו (2)
 • יציאת מצרים (2)
 • יראה (1)
 • ירבעם (1)
 • ירושלים (1)
 • ישיבת הארץ (1)
 • ישיבת הר ברכה (1)
 • כבוד (1)
 • כהונה (1)
 • כהן גדול (1)
 • כהנים (1)
 • כורש (1)
 • כח הדיבור (1)
 • כי תישא (1)
 • כיבוש (2)
 • כלל ישראל (2)
 • כללי (34)
 • כנסת הגדולה (1)
 • כנענים (1)
 • כעס (1)
 • כפילות (1)
 • כפירה (1)
 • כתב עברי (1)
 • לג בעומר (5)
 • להכעיס (1)
 • לוגיקה (1)
 • לוחות הברית (1)
 • ליל שימורים (1)
 • לימוד תורה (2)
 • לך-לך (1)
 • למשפחתם לבית אבתם (4)
 • מאגיה (1)
 • מאמרים (90)
 • מגילת תענית (1)
 • מדבר (2)
 • מדרש (1)
 • מהפכנות (1)
 • מוות (15)
 • מונותאיזם (1)
 • מוסיפים בקודש (1)
 • מוסר (3)
 • מוסריות (1)
 • מועדים (46)
 • מורכבות (1)
 • מזל טוב (10)
 • מטות מסעי (1)
 • מימד הזמן (1)
 • מינות (1)
 • מיעוט (1)
 • מלוכה (1)
 • מלכות (2)
 • ממון (1)
 • ממלכה (1)
 • ממלכת יהודה (4)
 • ממלכת ישראל (1)
 • מנהגים (1)
 • מנהיגות (1)
 • מניין (10)
 • מסורת (1)
 • מסירות נפש (7)
 • מעבר (1)
 • מעלת ארץ ישראל (1)
 • מעמד בינוני (1)
 • מעצמת על (1)
 • מערת המכפלה (1)
 • מפקד (10)
 • מצוות (1)
 • מצוות התלויות בארץ (1)
 • מצורע (4)
 • מצות ציצית (1)
 • מציאות (1)
 • מציאות ניסית (1)
 • מצפון (1)
 • מצרים (1)
 • מקדש (1)
 • מקדש ה' כוננו ידיך (2)
 • מקדש יב (1)
 • מרד (4)
 • מרים הנביאה (1)
 • משה רבינו (2)
 • משה רבנו (13)
 • משיח (1)
 • משכן (2)
 • משנה (1)
 • משנה תורה (1)
 • משפחה (1)
 • משפטים (8)
 • מתן תורה (1)
 • נבואה (2)
 • נבואת שקר (1)
 • נגד הזרם (1)
 • נורמות (1)
 • נח (7)
 • נחלות (1)
 • ניוון (2)
 • ניסן (1)
 • נישואין (1)
 • נעשה ונשמע (1)
 • נציב מלח (1)
 • נצרות (4)
 • נתיבות שלום (11)
 • נתינה (1)
 • נתן הנביא (1)
 • סביבה (1)
 • סוכות (5)
 • סמיכה (1)
 • סמכות (1)
 • ספורנו (3)
 • ספירת העומר (2)
 • ספר תורה (2)
 • עבד עברי (2)
 • עבדות (4)
 • עבודה זרה (1)
 • עבודת אדמה (1)
 • עושר (1)
 • עזרא ונחמיה (1)
 • על הניסים (1)
 • עליה (1)
 • עלייה (1)
 • עם הארץ (1)
 • עמלק (1)
 • עמרם (1)
 • עצמאות (1)
 • עקידת יצחק (1)
 • ערך (1)
 • ערכים (1)
 • עשרת הרוגי מלכות (1)
 • פוטיפר (5)
 • פורים (11)
 • פילוסופיה (1)
 • פינחס (1)
 • פיצול (1)
 • פיצול חברתי (1)
 • פלישתים (1)
 • פנחס (5)
 • פסח (10)
 • פקודי (3)
 • פרושים (2)
 • פרס (1)
 • פרעה (10)
 • פרשות אחרי מות – קדושים (1)
 • פרשות ויקהל פקודי (3)
 • פרשות מטות מסעי (1)
 • פרשות ניצבים וילך (4)
 • פרשות תזריע-מצורע (5)
 • פרשת אחרי מות (2)
 • פרשת אמור (3)
 • פרשת בא (8)
 • פרשת בהעלותך (6)
 • פרשת בהר (8)
 • פרשת בחוקותיי (2)
 • פרשת בחקותי (7)
 • פרשת בלק (17)
 • פרשת במדבר (17)
 • פרשת בראשית (4)
 • פרשת בשלח (11)
 • פרשת דברים (6)
 • פרשת האזינו (1)
 • פרשת החודש (6)
 • פרשת המרגלים (1)
 • פרשת השבוע (2)
 • פרשת וארא (9)
 • פרשת ואתחנן (11)
 • פרשת ויגש (9)
 • פרשת ויחי (11)
 • פרשת וילך (7)
 • פרשת ויצא (8)
 • פרשת ויקהל (5)
 • פרשת ויקרא (12)
 • פרשת וירא (8)
 • פרשת וישב (31)
 • פרשת וישלח (6)
 • פרשת זכור (4)
 • פרשת חוקת (2)
 • פרשת חיי שרה (23)
 • פרשת חקת (5)
 • פרשת יתרו (7)
 • פרשת כי תבוא (8)
 • פרשת כי תישא (1)
 • פרשת כי תצא (8)
 • פרשת כי תשא (4)
 • פרשת לך לך (30)
 • פרשת לך לך ואברהם (3)
 • פרשת מטות (9)
 • פרשת מסעי (6)
 • פרשת מצורע (9)
 • פרשת מקץ (32)
 • פרשת משפטים (4)
 • פרשת נח (12)
 • פרשת ניצבים (6)
 • פרשת נצבים (11)
 • פרשת נשא (10)
 • פרשת עקב (13)
 • פרשת פנחס (2)
 • פרשת פקודי (11)
 • פרשת פרה (1)
 • פרשת צו (4)
 • פרשת קדושים (3)
 • פרשת קורח (7)
 • פרשת ראה (1)
 • פרשת שבוע (161)
 • פרשת שופטים (2)
 • פרשת שלח (1)
 • פרשת שלח לך (7)
 • פרשת שמות (35)
 • פרשת שמיני (3)
 • פרשת שקלים (5)
 • פרשת תולדות (9)
 • פרשת תזריע (19)
 • פרשת תצוה (8)
 • פרשת תצווה (5)
 • פרשת תרומה (5)
 • צבא (2)
 • צדוקים (2)
 • צדק ומשפט (1)
 • צו (2)
 • קדושה (2)
 • קדושים (2)
 • קולוניאליזם (1)
 • קורח (איש) (14)
 • קידוש ה' (1)
 • קץ העולם (1)
 • קרבן פסח (12)
 • קרבנות (4)
 • קרבת אלוקים (1)
 • קריאת שמע (1)
 • ראה (2)
 • ראש השנה (39)
 • ראשית (1)
 • רבי דוד פארדו (5)
 • רבי נתן (13)
 • רבי עקיבא (1)
 • רגישות (1)
 • רוחניות (1)
 • רומא (2)
 • רומי (1)
 • רחבעם (1)
 • ריבוי (1)
 • ריקוד (1)
 • רעיית צאן (2)
 • רש"ר הירש (1)
 • רשימת השמעה (53)
 • שאול (1)
 • שבועות (10)
 • שבטים (1)
 • שבע דנחמתא (2)
 • שבת הגדול (5)
 • שבת החודש (11)
 • שבת זכור (9)
 • שבת חזון (5)
 • שבת שובה (1)
 • שבת שירה (5)
 • שגרה (1)
 • שוויון (2)
 • שוויון חברתי (1)
 • שוטרים (1)
 • שומרונים (2)
 • שונות (1)
 • שופטים (8)
 • שיבת ציון (2)
 • שינוי (1)
 • שיקום (1)
 • שכחה (2)
 • שכל ורגש (6)
 • שלום כיתה א (1)
 • שלושת האבות (1)
 • שלח (3)
 • שלח לך (3)
 • שליטה (1)
 • שלמה (2)
 • שלשלת הדורות (10)
 • שמחה (4)
 • שמחת תורה (1)
 • שמיני עצרת (1)
 • שמירת הלשון (16)
 • שמע ישראל (3)
 • שתיקה (1)
 • תהילים (1)
 • תודעה (1)
 • תוכחה (1)
 • תוכחה מאהבה (1)
 • תולדות (1)
 • תורה (7)
 • תורה שבכתב (7)
 • תורה שבעל פה (11)
 • תורת חיים (8)
 • תיאטרון (1)
 • תכנון (1)
 • תלמוד (2)
 • תלמיד חכם (8)
 • תלמידי חכמים (2)
 • תמימות (1)
 • תנך (30)
 • תפילין (1)
 • תקנות (1)
 • תרבות (7)
 • תרבות שומרית (1)
 • תשובה (4)
 • תשעה באב (12)

פרשת בלק – מדוע נכשל בלעם?

בפרשתנו יש ניסיון לקלל, עניינה של קללה, זה להפוך את המקולל, לקל ערך, לחסר משמעות, כאשר יש דבר חסר משמעות, חסר ערך, קל – חסר משקל וכובד, אין לו מקום במציאות, אין לו קיום, וקל להילחם בו ולנצחו.

אבל כל ניסיון לפגוע בישראל, כל ניסיון להקטין את ערכם ומעלתם, סופו להיכשל כישלון חרוץ, כי אין דבר יותר בעל משמעות וערך מאשר האומה הישראלית, ולכן דווקא הניסיון לפגוע במעמדם רק חושף אין גדולתם ועוצמתם, משל לאדם שרואה עץ, ורוצה לעוקרו, וככל שהוא מעמיק בשורשיו, הוא רואה כמה עמוקים הם, כמה חזקים הם, איך הם משתלבים בסלעי היסוד של האדמה, וככל שהוא מנסה יותר למוטט את העץ ולעוקרו כך מתגלה חיבורו ועומקו.

לכן דווקא הניסיון לעקור, להפוך את הדבר לקל-חסר ערך, חושף את הגודל, לכן ביקשו חז"ל לקבוע את פרשת בלק בקריאת שמע, לומר לך כי חלק משמעותי מאמונתנו היא ידיעת קדושתם, גדולתם, מעלתם וחשיבותם של ישראל.

כמו שאדם מחוייב להאמין בקב"ה כך מחוייב האדם להאמין בגדולתם וקדושתם של ישראל.

ונביא דברים אחדים שכתב אוהב ישראל הגדול, אחד ממעמיקי החקר בקדושתם של ישראל, שכל כתביו וספריו מלאים אהבת ישראל מופלאה, כפי שינק מרבו הגדול הראי"ה קוק זצ"ל, קדוש ישראל רבי יעקב משה חרל"פ זצ"ל:

"הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב" – ההבדלה שבין ישראל לעמים אינה הדרגתית בלבד, כי אם הבדלה תהומית ממש כמו ההבדל שבין האור והחושך, הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב היינו שאין ישראל נכנסים כלל בחשבון עם האומות, שלישראל ישנה מהות אחרת לגמרי מאשר לעמים ולא רק מצד נשמתם כי אם גם מצד גופם שאע"פ שלכאורה לזה רמ"ח אברים ושס"ה גידים ולזה רמ"ח אברים ושס"ה גידים אלו אוכלים ושותים ואלו אוכלים ושותים, בכל זאת יש לדעת ולהרגיש כי אברי וגידי ישראל הם אברים וגידים אחרים מאשר אברי וגידי אומות העולם, אכילתם שונה שתייתם שונה ושינתם שונה, וכאשר כל צרכיהם נעשים על פי התורה אז נעשה גופם גויל ומעשיהם אותיות"

והדברים מתחברים עם דברי הראי"ה קוק:

"גדולה היא תביעתנו הגופנית, גוף בריא אנו צריכים, התעסקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף, זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית, שכחנו שיש לנו בשר קודש, לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש".

מתוך הבנת האחדות, שגוף, נפש, רוח ונשמה, הם כולם אחדות אחת, צריך להבין שכיוון שקדושת נשמתם של ישראל עליונה מאד הדבר גורם לכך שגם גופם שונה לגמרי.

כדברי הרמב"ם בפרק ראשון משמונת פרקיו:

"דע, כי נפש האדם נפש אחת, ולה פעולות רבות חלוקות, ייקראו קצת הפעולות ההן 'נפשות'. ויחשב בעבור זה, שיש לאדם נפשות רבות… וכבר הקדמנו בזה הפרק, שדברינו אינם אלא בנפש האדם. כי כוח המזון, על דרך משל, אשר לאדם, איננו כוח המזון אשר לחמור ולסוס. כי האדם ניזון בחלק הזן מן הנפש האנושית, והחמור ניזון בחלק הזן מן הנפש החמורית, והדקל ניזון בחלק הזן מן הנפש אשר לו. ואמנם ייאמר על כל אלו האישים 'ניזון' – בשיתוף השם בלבד, לא שהעניין אחד בעינו. וכן ייאמר על איש האדם ובעל החיים 'מרגיש' – בשיתוף השם בלבד, לא שההרגשה אשר בראובן היא ההרגשה אשר בזה הסוס, ולא ההרגשה אשר בזה המין היא ההרגשה בעינה אשר בזה המין האחר. אלא כל מין ומין מאשר לו נפש – יש לו נפש אחת זולת נפש האחר, ויתחייבו מנפש זה פעולות, ומנפש זה פעולות, ואפשר שתדמה פעולה לפעולה, וייחשב בשתי הפעולות שהן דבר אחד בעינו, ואין הדבר כן…".

וכך ההבדל בין ישראל לגויים, הוא בכל חלקי חייהם:

"כשחושבים על דבר האדם ושאר בעלי חיים נוכל לרשום רשימה שלמה של השוויות, שהאדם וכל החיים שווים הם, ומ"מ אחר כל ההשויוות כולן אנו רואים, שאותה הנקודה, שבה תלוי היתרון של האדם על הבהמה, היא חובקת בקרבה את כל מעלת האדם, והאדם לא יוכל ולא יחפוץ להחליפה בעד כל הון ויסבול באהבה ייסורים רבים רק כדי שלא להיות מאבד את סגולת האדם המיוחדה שלו. ההבדל שבין דת ישראל ליתר הדתות, אפילו אותן שהן באות מהשפעתה, הוא ג"כ ככה. המון חזיונות של דימויים אנו יכולים למצוא ביניהן, ואיך אפשר שלא ימצאו הדימויים, אפילו אם לא היו הן נלקחות ביסודן ממנה. הלא רוח האדם יש בו שיווי כללי, בכמה צדדים, אע"פ שיש הבדל מיוחד בין אישים, וקל וחומר בין קיבוצים ולאומים, מ"מ צד השווה אינו בטל מעשות פעולתו. וביחש להדתות שבאו אחר מתן תורה והופעת ישראל בעולם, וקל וחומר אותן שביחוד נמשכו מכוחה של תורת ישראל, ודאי מוכרחים דימויים רבים להיות ביניהן. והדימויים הללו, עם כל הפרטים המרובים שבהם, לא יכחידו את הנקודה התוכיית המבדלת אותן, וכל המהות הנשמתית מקופלת היא לא בהדימויים כ"א באותה הנקודה המבדלת, שהיא נותנת נשמה מיוחדת גם בהפרטים של הנקודות הדומות, עד שהדמיון הוה רק דמיון חיצוני, אבל הפנים משונה הוא תכלית השינוי, ולא יוכל ולא ירצה ישראל מעולם לאבד את נקודת הנשמה בשביל עטים של הפרטים המושוים, ולעולם יעמד על גורלו, הן עם לבדד ישכן ובגויים לא יתחשב.

אך הרב קוק כותב אפילו יותר מכך:

"ההבדל שבין הנשמה הישראלית, עצמיותה, מאוייה הפנימיים, שאיפתה, תכונתה ועמדתה, ובין נשמת הגויים כולם, לכל דרגותיהם, הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה, שבין האחרונים רק הבדל כמותי נמצא, אבל בין הראשונים שורר הבדל עצמי איכותי".

ההבחנה הזאת לא גורמת לנו התגאות, אלא רק שולחת אותנו לעבודה עצומה להרמת כל חיינו לגובה העליון הנדרש מאיתנו, כדי להאיר אור גדול לכל האנושות!

ומוסיף הרב חרל"פ, ללמדנו מעלתם של ישראל: "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה' אלוקיו עימו ותרועת מלך בו" – לא היה צריך שום עמל כדי לקרב את ישראל לאביהם שבשמים ולקבל את התורה אלא כולם כאחד ענו ואמרו כל אשר דבר ד' נעשה ונשמע שמות נד ז רזה עצמו היה האות כי ה' אלוקיו עמו ותרועת מלך בו"

לישראל יש התאמה טבעית לדבר ה', לקדושה, לתורה, לנבואה, ואין צורך בעמל, אלא רק לפתוח את הלב לטבענו האמיתי והפנימי.

ונסיים בדברים אחרונים של הרב חרל"פ: "ויאמר משה אל שופטי ישראל הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור" – "במתניתא תנא: הנצמדים לבעל פעור כצמיד על ידי אשה,  ואתם הדבקים בה' אלוקיכם דבוקים ממש"
כאן גילתה לנו התורה שכל עוונות ישראל אינם אלא מן השפה ולחוץ ואפילו בזמן שהם צמודים לע"ז וכדומה אין זה אלא כצמידים שעל יד האישה שרק בדרך מקרה הם עליה ואפשר להסירם בנקל אבל בפנימיותם הם תמיד דבקים באלוקים חיים בדבקות.

שנזכה לדעת את טבענו ולחיות על פיו, שנזכה לראות את אורם האמיתי של עמנו האהוב מאד.

דילוג לתוכן