על צרעת ועצמאות – תזריע-מצורע ויום העצמאות

אחד הדברים המעיקים והכואבים ביותר בחיינו הינם המחלות. נהוג לומר 'העיקר הבריאות', ואע"פ שמשפט זה וודאי איננו נכון, שהרי הבריאות אינה העיקר, אך ללא ספק הבריאות היא משהו מרכזי מאד בחיינו, לא לחינם תעשיית הבריאות היא תעשייה שגדולה פי חמש מתעשיית הנשק…

כמה וכמה פעמים אפשר למצוא בתורה דיבור על ההצלה מן המחלות, לדוגמא: "ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רופאך".

צרעת – גורמי המחלה

המחלה עליה התורה הכי מרחיבה ומפרטת, היא מחלת הצרעת. הצרעת הינה אם כל המחלות, ולכן יש להתבונן בה וללמוד על התחלואה האנושית ומקורותיה.

האמוראים מונים כמה גורמים למחלת הצרעת, אך הסיבה המרכזית לצרעת היא, כפי שאומר ריש לקיש :"אמר ריש לקיש מאי דכתיב 'זאת תהיה תורת המצורע' – זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע", כלומר הגורם המרכזי לתחלואה האנושית הוא לשון הרע.

יחד עם זאת יש צריך להבין שלשון הרע הוא תוצאה של הסתכלות רעה, של עין רעה, של ביקורתיות יתר, הראייה שמדגישה את החסר והפחוּת, את מה שאין ולא את מה שיש, את המקולקל והמעוות, וזאת במקום לראות את הישר, הטוב, המתוקן והמאיר.

בעולם יש חיידקים, יש חסרונות ועיוותים, יש קלקולים ובעיות, אך יש גם בריאות וצמיחה, טוב וחסד, והשאלה הגדולה היא מה האדם מושך אל עצמו וזה תלוי בצורת ההתייחסות שלו אל העולם.

עד כאן ראינו את הפן הפרטי ההרסני של הלשון הרע, אך חז"ל מלמדים אותנו שלשון הרע, מעבר להיותו הרסני ברמה האישית, הוא הדבר הגורם לחורבן אדיר ברמה הכללית, הלאומית. וכך לימדונו חז"ל שבית ראשון חרב על שלוש עברות החמורות ביותר: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אלא שהוא נבנה בשנית לאחר שבעים שנה. לעומתו בית שני נחרב על לשון הרע, הנובעת משנאת חינם, ועד היום אנו עמלים לתקנו…

על כך שלשון הרע הינה החטא המזיק ביותר אפשר גם ללמוד מהירושלמי: "אמר רבי אבא בר כהנא דורו של דוד כולם צדיקים היו וע"י שהיה להן דילטורים [אומרי לשון הרע] היו יוצאים במלחמה והיו נופלים … אבל דורו של אחאב עובדי ע"ז היו וע"י שלא היה להן דילטורין היו יורדים למלחמה ונוצחין…"

שמירת הלשון – כלי להקמת המדינה

הרב צבי יהודה קוק זצ"ל היה נוהג לומר שלא לחינם שלח הקב"ה את החפץ חיים טרם הקמת מדינת ישראל כי כדי להקים מערכת כללית חייבים להלחם בלשון הרע! הסיבה לכך היא שכדי להקים ציבור, כדי להקים חברה כללית יש צורך לחבר הרבה דעות ורעיונות, יש צורך לקבל זה מזה וללמוד זה מזה, יחד כולם קדושה לך ישלשו. 'כולם מקבלים זה מזה ונותנים באהבה רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח…". מנגד, כאשר יש לשון הרע ודה-לגיטימציה בין עדה לעדה, בין ציבור לציבור, אין אפשרות ללמידה הדדית לחיבור אמיתי לרעות ואחווה וממילא אין אפשרות אמיתית ללמוד זה מזה ולצמוח, ובמקרה כזה גם אי אפשר ליצור כלל מאוחד הפועל יחד לקדש שם שמיים, לקדם את האומה ואת העולם.

לקראת יום עצמאותנו העבודה הגדולה המוטלת על שכמנו הינה להלחם בלשון הרע, לשמוע, להקשיב ולהאזין יחד, כל אוהבי ה', אוהבי האומה ואוהבי הארץ, בענווה ובאהבה, מתוך אמון ואמונה, ולצמוח יחד. הדבר שיבטיח את הצלחתנו הינו אחדותנו. הסיבה לאי האחדות היא הלשון הרע המוחק ציבורים שלמים. צריך להזדעק ולהלחם נגד הלשון הרע מחד, ומאידך להיכנס לעובי הקורה ולמצוא בכל שיטה את הטוב והצודק, את הבונה והמקדם, וליצור יחד את האומה הישראלית בארצה ומדינתה.

יהי רצון שה' יאיר את עניינו ויפתח את ליבנו להכיר את הטוב והמאיר בכל!

אולי יעניין אותך

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן