מועדים

הקפדה על צניעות בלימודי פיזיותרפיה

האם צריך לקבוע סעודות בחנוכה? • ילדים יכולים להדליק בעצמם, אבל במקום אחר • אין היתר לסטודנטים לפיזיותרפיה להתאמן במהלך הלימודים על טיפולים בבני המין השני ואין לכך גם כל הצדקה מקצועית • במוסדות האקדמיים שאפשרו לסטודנטים הדתיים להתאמן רק על בני מינם חלה עלייה בהרשמה • עדות מביתו של הגאון הרב צבי פסח פרנק זצ"ל על שירת נשים בשולחן השבת | | | עדיין יש הרבה יותר מטפלות ממטפלים, וגברים דתיים רבים נמנעים מלקבל טיפול פיזיותרפי מפני שאין גבר שיטפל בהם. ולכן מטפל שירצה להתמקד בטיפול בגברים בלבד, יוכל לעבוד במשרה מלאה ואף יותר

חולים, מעוברות ומיניקות ביום הכיפורים

חולה חייב לצום כל עוד אין סכנה שהצום יסכן את חייו • מוטב שהחולה יישאר במיטתו ויצום משיבוא לבית הכנסת וייאלץ לשבור את הצום • באילו תנאים מותר לחולה לבלוע כדורים ביום הכיפורים • מי שהצום מסכן את חייו חייב לאכול, אך אין להפריז בחששות רחוקים • גם אכילה לשיעורים אסורה מן התורה, ואין להתירה אלא לחולה שהצום מסוכן לו • המצב הבריאותי היום טוב מבעבר, ולכן גם בימינו מעוברות ומיניקות חייבות לצום, מלבד במקרים מיוחדים ובהוראת רופא ירא שמיים. אם בעבר, כשתינוקות רבים מתו בשנתם הראשונה ולא היו תחליפים טובים לחלב אם, ההוראה הברורה הייתה שמינקת חייבת בצום ואפילו בתשעה באב, איך אפשר להעלות על הדעת שכיום, שיש לנו תחליפים טובים, יהפוך פתאום עניין זה לפיקוח נפש?!

שיר המעלות ליום העצמאות

האם יש קדושה ביום העצמאות או שאינו אלא חג לאומי-חילוני? • הקמת המדינה היא קיום מצוות יישוב ארץ ישראל • בהקמת המדינה התגשם חזון נביאי ישראל ופסק חילול השם של הגלות הממושכת • בהקמת המדינה יצאנו גם מעבדות לחירות וגם ממוות לחיים • לא הציונות גרמה להתחלנות אלא הקושי להתמודד עם המודרניזציה וההשכלה • מצב היהודים בארץ טוב הרבה יותר מבחו"ל גם מבחינה דתית ורוחנית • תקנת יום העצמאות בהתאם למנהג בכל הדורות לקבוע יום טוב ביום שנעשתה בו ישועה

לשמוח עם כולם

מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים מסתעפות ממצוות השמחה • אין שמחה

בסוכה ומחוצה לה

חובה לעשות דווקא בסוכה את מה שאדם רגיל לעשות דווקא בבית • היחס לסוכה כאל החדר המכובד שבבית • לפנות את כלי האוכל מייד לאחר הסעודה • גם שיחת חולין או משחק עדיף לעשות בסוכה • מי שנעשה חולה כתוצאה מטיפול רפואי הניתן לדיחוי, אינו נפטר מלשבת בסוכה • שהיוצאים לטיול שלא לצורך מצווה חייבים בסוכה • להקדיש את ימי חול המועד לעיסוק בתורה מתוך שמחה • קרשים של פרגולה, יש להחמיר להחשיבם כסכך פסול

שבת ותשעה באב

כיצד מתרחצים לכבוד שבת חזון • הבדלים במנהגי סעודה מפסקת בין חול לשבת • עם שקיעת החמה ערב הצום מתחיל זמן ביניים שהוא גם צום וגם שבת • אסור לאכול ולשתות בסעודה שלישית לאחר השקיעה, אך אין לנהוג באופן שמבטא אבלות עד זמן צאת השבת • ברכת בורא מאורי האש והבדלה בתפילת ערבית במוצ"ש שחל בתשעה באב • ראוי לדחות אמירת קידוש לבנה לאחר שבירת הצום • הבדלה לחולה שאוכל בתשעה באב • כיצד מחנכים קטנים לאבלות בתשעה באב

שמחת פורים בקדושה

הדעות השונות בקיום מצוות משתה בפורים – האם על אדם להיות שיכור או שתוי בלבד? * כל אדם יבחן את עצמו כיצד הוא מתנהג תחת השפעת יין * מצוות שתייה חלה גם על נשים * שתיית היין לשם מצווה משעבדת את הצד החומרי לעבודת ה' * מצב השכרות מסמל את ההתבטלות ומסירות הנפש להנהגת ה' את העולם

האדם עץ השדה

יחס מזלזל של תלמידות להרצאתה של ניצולת שואה * האחריות מוטלת לא רק על הבנות שפיטפטו * מעלת פרי העץ על פרי האדמה * האדם כמו העץ, מבשיל ונושא פירות רק לאחר הכנה ממושכת * האדם נוצר לאכול מפרי העץ, ורק לאחר החטא החל לאכול פרי אדמה * המן כמזון מחנך לאמונה, לאכילה במידה ולשמירת שבת * דברי האר"י על השורש הרוחני של המאכלים * רבי משה זכות: קדושת פירות א"י עולה על קדושת המן * אמונת ייחוד ה' מתגלה דווקא בא"י

זיכרון ליום ראשון

ראש השנה כבריאת עולם זוטא * עיקר הדין בעולם הזה הוא על כלל ישראל ומתוך כך תתחזק הערבות ההדדית * דבקות ביעד האלוקי תבטיח גאולה מתוך נחת * האם מותר להתרחץ בראש השנה ובשבת * השימוש בסבון ביום טוב ובשבת * חפיפת וסירוק השיער בשבת וביום טוב

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן