נושא: כללי

התקפות על מצוות השירות בצבא

⬅ מכתב נוקב ובו 18 בעיות שנתקלים בהן תוך כדי שירות בצה"ל. ⬅ מי התיר להתגייס עם פקודות מטכ"ל הסותרות את התורה? ⬅ האם מותר לעלות לארץ ישראל כאשר עלולים לעזוב את התורה? ⬅ מה יש לעשות כדי להתמודד עם בעיות צניעות בצבא?

ציצית בבגד סינתטי

⬅ כיצד מתגלה הזהות היהודית ביהודים שאינם שומרי תורה? ⬅ מהי ההשלכה הקיומית של ארץ ישראל על עם ישראל? ⬅ האם הציציות שמחולקות לחיילי צה"ל כשרות לפי ההלכה? ⬅ מדוע בגד עור פטור מציצית והאם בד סנתטי דומה לו? ⬅ מדוע צה"ל עבר לשימוש בציציות מבד דרייפיט?

הפך הטהור וסגולת ישראל

⬅ כיצד נס פך השמן השפיעה לדורות? ⬅ מהי הפנימיות הטהורה ומה עשתה לה ההתייוונות? ⬅ מהי סגולת ישראל? ⬅ האם יהודים אידיאליסטים שאינם שומרי תורה עדיין שייכים לסגולת ישראל?

האם תלמידי ישיבה צריכים להתגייס?

⬅ מניין שיש מצווה להתגייס לצבא? ⬅ עד כמה לימוד תורה רציני יכול לדחות את מצוות השירות בצבא? ⬅ האם כיום קשה יותר בצה"ל מבעבר או קל יותר מבחינה דתית? ⬅ האם חיילים יוצאים מהצבא עם רפיון דתי? ⬅ מה עלינו לעשות למעשה עם מצוות הגיוס לצבא?

סוד כפרתו של יום הכיפורים

⬅ כיצד יכול יום הכיפורים למחוק עוונות? ⬅ אם עוונות עם ישראל נמחקים ביום הכיפורים – איפה דין הצדק והעונש? ⬅ שני שעירים מכפרים ביום הכיפורים, מדוע האחד נושא על גבו את כל עוונות ישראל והשני רק כמות מועטה של חטאים? ⬅ כיצד אהבת ישראל היא חלק ממנגנון הכפרה ביום הכיפורים? ⬅ מה הקשר בין מבנה בית המקדש ליום הכיפורים?

ברכת ה' לעם – בעולם הזה

⬅ איך ייתכן שהתורה מבטיחה ברכה בזכות קיום המצוות ועדיין יש צדיקים שסובלים? ⬅ מה הקשר בין בחירה חופשית ושכר בעולם הזה? ⬅ האם הברכה המובטחת בעולם הזה צריכה להגיע עם נס גלוי? ⬅ כיצד שפע ברכות קטנות עשוי לשפר את המצב הכלכלי הרבה מעל השאר העולם? ⬅ איך ממליכים את ה' בדור של גאולה?

מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצל

סוד גדלותו של הרב קוק

רבים בדורו של הרב קוק, כולל תלמידי חכמים, תהו כיצד הוא מצליח לשלוט בסוגיות רבות ושונות בהלכה ובאגדה – וכל זאת תוך כדי עיסוק בצורכי הציבור ללא הרף • ההסבר הוא שאצל הרב קוק הכול היה תורה, וכל תחום שעמו נפגש התקשר אצלו לסוגיות שלמות • עוד על גדלותו של מרן הרב קוק זצ"ל: מדוע דלק אצלו האור עד שעה מאוחרת, מה העיד עליו עגנון אחרי שלמד אצלו תשע שעות ברציפות, ומה היה קורה אילו היו מתרגמים את אורות התשובה לאנגלית

הרוח שגברה על הדרקון

ממתי מותר להתחתן?

אומנם רבים מבני עדות המזרח נוהגים להתחתן רק מל"ד בעומר,

מתוך האפר – לפרות ולרבות

כיצד ניתן להתקדם מתוך זיכרון השואה? האם נכון שהציבור מציין את יום השואה בחודש ניסן? האם העם היהודי הגיע למימדיו לפני השואה? בתגובה לרוצחינו עלינו לעודד את הילודה • כיצד ראוי שמערכת החינוך תתייחס לעניין?

הרב אליעזר מלמד

חירות – מהאופנה ומהחומרנות

⬅ מהו הקשר בין יציאת מצרים, חומרנות ואיסור אכילת שרצים? ⬅ "לגאולה אמיתית אפשר להגיע רק על ידי אמונה בהשם", מדוע? ⬅ מי משעבד אותנו אל תכתיבי האופנה? ⬅ מהן התרופות האסורות בפסח? ⬅ להיזהר שלא לאכול בפסח מוצרים כשרים שנראים כמו מוצרי חמץ – אנשים מתבלבלים ונכשלים בחמץ.

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן