הלכה

צילום של הרב גינזבורג - ייחוס: I, Melamed, ויקיפדיה

תשעה באב שנדחה ליום ראשון

⬅ השנה צום תשעה באב יוצא בשבת ונדחה ליום ראשון – מה המשמעות ההלכתית? ⬅ האם מעוברות ומניקות צריכות לצום בתשעה באב שנדחה? ⬅ ממה נכון להימנע בזמן שבין סוף שבת לתחילת הצום? ⬅ השנה, מבדילים אחר השבת בסיום הצום, כיצד ינהגו חולים וקטנים שאוכלים בצום? ⬅ האם הרב גינזבורג תומך בפעולות אלימות בניגוד לחוק?

האם דיני בליעת כלים השתנו?

⬅ חכמים אמרו שכלי מתכת פולטים טעמים מהתבשילים שבישלו בהם, כיצד זה שכיום איננו מרגישים בכך כלל? ⬅ האם המתכת של ימינו שונה מהמתכת שהייתה בעבר? ⬅ האם יש שינוי אחר בכלים של דורנו מהכלים של חז"ל? ⬅ אם אין טעם בלוע בכלי – האם עדיין יש להכשיר אותו? ⬅ מה הדין במאכל שהתבשל בכלי טרף שנוקה היטב?

האסור והמותר בשלושת השבועות

⬅ האם לידה בשנתיים האחרונות פוטרת מהצום או רק מי שמניקה ממש פטורה מהצום? ⬅ חולה פטור מהצום. מהו חולה לעניין צום י"ז בתמוז? ⬅ מה מותר לבני זוג בתקופת שלושת השבועות ואסור לרווק? ⬅ האם מותר לטייל וללכת לבריכה בשלושת השבועות?

להישאר בחתונה עד הזימון?

• אוכלים סעודה כדי לברך או מברכים בכדי לאכול? • מדוע מזמנים כשאוכלים בחבורה של שלושה סועדים? • האם מניעת עייפות בעבודה נחשב כצורך גדול שמצדיק עזיבה ללא זימון? ושיעור תורה קבוע? • סעודת החתונה והברכה עליה חשובות ביותר, האם מותר לצאת לפני הזימון? • האם מותר לצאת מחתונה לפני זימון ו'שבע ברכות'? • עצה לבעלי אירוע החתונה להידור בזימון בחתונתם.

בשרי וחלבי – כיצד מפרידים?

⬅ האם נכון לתמוך באחדות במפלגות 'הציונות הדתית'? ⬅ מפני מה במטבחים שומרי כשרות יש שני כיורים לבשרי וחלבי? ⬅ האם יש צורך להפריד במדיח הכלים בין כלי חלב לכלי בשר? ⬅ לרכוש כירת גז חלבית וכירת גז נוספת בשרית? ומה עם תנור אפייה? ⬅ כיצד משתמשים במיקרוגל מבחינת בשר וחלב וכיצד מכשירים?

מחלל שבת בפרהסיא שנגע ביין

⬅ מהי משמעות דברי הרמב"ם "המחלל שבת בפרהסיא – הרי הוא כעובד עבודה זרה"? ⬅ מדוע יש לעשות חלוקה בין מחללי שבת בעבר למחללי השבת של ימינו? ⬅ למעשה, באילו תנאים ניתן להקל לשתות יין שמחלל שבת נגע בו? ⬅ גוי עובד עבודה זרה העביר לי כוס יין, האם מותר לשתות? ומה הדין כאשר הגוי מזג? ⬅ מדוע יש גופי כשרות הדורשים שלא להעסיק ביקבי יין מחללי שבת? ⬅ כיצד ניתן, באירוע בו מכבדים את המסורת, להקל אף יותר מהמקובל?

תורת הסוד ומשמעותה

⬅ האם בכל דבר יש סוד? כיצד משפיעה תורת הסוד על חיינו? ⬅ האם יש קשר בין בחירות כושלות לסודות הנסתרים? ⬅ מה היחס הנכון לפשרות בחיים? ⬅ מדוע המוני בית ישראל מעריצים את רשב"י? ⬅ מה עדיף – אוצר בית דין או היתר מכירה?

הרוח שגברה על הדרקון

ממתי מותר להתחתן?

אומנם רבים מבני עדות המזרח נוהגים להתחתן רק מל"ד בעומר,

מה למכור במכירת החמץ?

⬅ כיצד התפתחה מכירת החמץ הנהוגה כיום? ⬅ ממתי נכנסו רבנים למכירת החמץ? מדוע לא הסתפקו במכירת בעלי החמץ עצמם? ⬅ מהן הטענות כנגד מכירת החמץ? עד כמה להאזין להן? ⬅ כיצד ניתן להשתמש בטלוויזיה ולהשיג תועלת הלכתית? ⬅ מתי ניתן שלא לבוא אל הרב ולהטריד בשאלות?

שרצים זעירים – הלכה למעשה

סיכום המחלוקת על השרצים הזעירים: מצד כללי ההלכה אמורים להקל, אך מצד ההתחדשות המודרנית, שמגבירה את המודעות לשרצים ואף מספקת אפשרויות לזהות ולהדביר אותם, יש מקום לדעה המחמירה • דרך האמצע: לעשות את הפעולות הרגילות הדרושות להסרת השרצים, אך לא באופן שגורם לטורח רב או להוצאה כספית ניכרת • במפעלים ובמטבחים גדולים לפעמים יש לקבוע נהלים מחמירים כדי לשמור על הכשרות הבסיסית • הלכה למעשה – כיצד לנהוג לפי כל אחת מהדעות בירקות עלים, כרובית וברוקולי, תירס, תות שדה, בצל ירוק וכרישה

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן