קטגוריה: הלכה

הלכה

עולה על שולחן מלכים

מקור הדין הגמרא בעבודה זרה לח, א, מביאה שתי לשנאות

דילוג לתוכן