קטגוריה: פסח

בית מדרש

שירת הים ושירת דבורה

בשבת פרשת 'בשלח' אנו קוראים בתורה, בין היתר, על סיפור

בליל התקדש חג

בפעם הזאת נתרגש ונתרומם כולנו מדברי הרב משה צבי נריה

תמונת פניו של הרב גור גלון
בית מדרש

גדולתה של שבת הגדול

השבת אנו עומדים שבוע לפני חג הפסח, ובשבת זו ישנה

שבת הגדול

אמר הרבי מקוצק: טעמים רבים נתנו למה נקראת שבת זו

דילוג לתוכן