קטגוריה: חומש שמות

בית מדרש

שירת הים ושירת דבורה

בשבת פרשת 'בשלח' אנו קוראים בתורה, בין היתר, על סיפור

הרב גור
בית מדרש

פרשת שמות – נגד זרם:

בפרשת השבוע אנו נפגשים במשה רבינו, משה שהוא שליח ה'

בית מדרש

מעמד הסנה ומעמד הר סיני

במקרא מצאנו מספר דוגמאות למאורע שארע לאדם יחיד, ובהמשך ארע

דילוג לתוכן