קטגוריה: חסידות

ר' נפתלי מרופשיץ

לקראת יום השנה לפטירתו של אחד מגדולי האדמורי"ם, ר' נפתלי

המסע – לתזריע-מצורע

פעם אחת אמר היהודי הקדוש לרבי שמחה בונים מפשיסחא שיסע

בליל התקדש חג

בפעם הזאת נתרגש ונתרומם כולנו מדברי הרב משה צבי נריה

שבת הגדול

אמר הרבי מקוצק: טעמים רבים נתנו למה נקראת שבת זו

איש לרעהו – לפורים

הרבי מאוסטרובצה הסביר מדוע תיקנו אנשי כנסת הגדולה מצוות משלוח

דילוג לתוכן