קטגוריה: פורים

יש חיים אחרי המוות – לפרשת פרה

האחת, רואה את כל מעשיו של האדם כנצחיים. אמנם גופו עתיד להתכלות, אולם מעשיו של האדם, מבחינה רוחנית, משפיעים לנצח. כל מעשה טוב, חסד, מצווה, קדושה, נשמר באוצר הנצח ומשפיע על העולם לעד.

איש לרעהו – לפורים

הרבי מאוסטרובצה הסביר מדוע תיקנו אנשי כנסת הגדולה מצוות משלוח

דילוג לתוכן