קטגוריה: פורים

הרב יוגב כהן
בית מדרש

דבר תורה לשבת זכור – רוע לשם שמים

למרות שאין תאריך ספציפי לחיוב מהתורה לזכירת ולמחיית עמלק, חז"ל הצמידו את המצווה לשבת שלפני פורים בכדי שנבין במקצת את גודל הרוע היוצא מהעם הזה.

קרא עוד »
הרב גור
בית מדרש

כל השנה כולה – הכנה לפורים

  "פורים הוא יום התגלות פנימיות רצונם של ישראל, וכל השנה היא הכנה לפורים. מה שבכל השנה נמצא בבחינת אתכסיא – בפורים היא באתגליא. והדברים

קרא עוד »

יש חיים אחרי המוות – לפרשת פרה

האחת, רואה את כל מעשיו של האדם כנצחיים. אמנם גופו עתיד להתכלות, אולם מעשיו של האדם, מבחינה רוחנית, משפיעים לנצח. כל מעשה טוב, חסד, מצווה, קדושה, נשמר באוצר הנצח ומשפיע על העולם לעד.

קרא עוד »

להסיר את המסכות – לפרשת תרומה

בפרשת תרומה שנזכה לקרוא השבוע, אנו נכנסים לסדרה ארוכה של פרשיות העוסקות במשכן. נראה שאין דבר שתופס מקום כל כך גדול ורחב כעבודת המשכן, ולכן

קרא עוד »

עיצומו של יום – לפורים

מעשה שסיפר הבעש"ט: היה צדיק אחד שהיו נותנין לו מן השמים כל משאלות לבו. והיו יראים ממנו שיעשה כל דבר כרצונו, דהיינו שיבטל כל גזירות

קרא עוד »

איש לרעהו – לפורים

הרבי מאוסטרובצה הסביר מדוע תיקנו אנשי כנסת הגדולה מצוות משלוח מנות דווקא בפורים ולא ביום טוב אחר כמו חנוכה וכדומה: חכמינו אמרו במסכת מגילה: "למה

קרא עוד »
דילוג לתוכן