תוצאות חיפוש עבור:  – עמוד 4

העבדות בימינו

⬅️ איך התורה, שדוגלת בחירות, התירה שיימכר אדם לעבדות?
⬅️ כיצד הייתה העבדות שהתירה התורה?
⬅️ האם הותרה מכירת אישה לעבדות?
⬅️ כיצד בפועל היו מתחתנים עם אמה עבריה?
⬅️ עבדות בימינו

הלקח מהפגנות השבת בפתח תקווה

אחרי שסחפו את הציבור הספרדי והדתי־לאומי בעיר, התגלו ההפגנות בעיר פתח תקווה כגורם לחילול שבת אפילו יותר מפתיחת הקולנוע בעצמה • הלקח מאותן הפגנות: הסכמות פוליטיות שנעשות במסגרת ציבורית רחבה מועילות לשמירת השבת יותר מהפגנות • על אף שהנחרצות החרדית בנושא השבת נראית משכנעת וסוחפת יותר, הדרך הנכונה שמרבה אהבה בישראל היא שיח והסכמות • דברים שכתב הרב משה מלכה זצ"ל לאחר שהחליט לפרוש מההפגנות

בחריש תשבות – שמירת השבת במרחב הציבורי

⬅️ הסכמה רחבה שהתקבלה בעיר חריש על אופן שמירת השבת במרחב הציבורי
⬅️ האם לחזק את השבת באמצעות כפיה דתית?
⬅️ חשבון נפש ותשובה שלנו על כבוד השבת

הרב אליעזר מלמד

שבעה נקיים בימינו

⬅️ מהי משמעות הסייגים של חז"ל?⬅️ מדוע הסייגים בטהרת המשפחה נקבעו אחרי החורבן?⬅️ האם היום ששבנו מהגלות אפשר להקל ב'שבעה נקיים'?⬅️ האם נכון להחמיר בדיני נידה?

הרב אליעזר מלמד

הריחוק המקרב

הלכות הנידה מאפשרים לנו לתת לעצב ולמשבר שבחיי הזוגיות את המקום הראוי להם • מתוך העצב והריחוק, שבים בני הזוג להתאחד באהבה גדולה יותר וכך נשמרת האש שמחייה את הבית • בימי הזקנה האהבה בין בני הזוג מתעמקת ומתעצמת, עד שכבר אינם זקוקים לפרישה כדי לשמור עליה • כשיגיע התיקון השלם כבר לא נזדקק לריחוק שישמור על הקירוב, והאהבה תתחדש גם בלי טומאת הנידה

הרב אליעזר מלמד

מטרת הטבילה וכוחם המטהר של המים

הטבילה במקווה טהרה נועדה לקשר את הגוף ותחומי החיים הארציים אל הקודש, אבל לצורך לימוד תורה וקיום מצוות אין צורך בטבילה • הטבילה במים מסמלת את החסד האלוקי שניתן לכולם באופן שווה, כמו הגשם שיורד לכל הברואים • הטבילה צריכה להביא את האדם לידי ענווה ושפלות, כמו המים שמתכנסים במקום נמוך, ולא שיתגאה במדרגתו הגבוהה ובריבוי הטבילות שלו

הרב אליעזר מלמד

מזיכרון השואה לאהבת ישראל

התנועה הרפורמית אינה עוסקת בהרחקת אנשים משמירת המצוות, וגם אין לה יכולת לכך. היא לא יוצרת מציאות אלא משקפת מציאות. רק יהודים דתיים וחרדים שרחוקים מהמציאות שבה פועלות התנועה הרפורמית והתנועה הקונסרבטיבית מייחסים להן כוחות אדירים של שכנוע שמעולם לא היו להן

פך השמן הטהור בבתי ישראל

חטא האדם הראשון גרם לו ולזרעו קללה של צער וכאב, שחלק ממנה הוא טומאת הנידה והזבה של הנשים • כשהאדם טובל במי המקווה הוא מכניס את עצמו למקום שבו אינו יכול לנשום ולחיות, ובכך מורה על ההתנתקות שלו מהחיים הקודמים שדבק בהם החטא והתחלה של חיים חדשים וטהורים • משחרב בית המקדש ועמו נתבטלו רבים מדיני הטהרה, בתי ישראל נשארו בתי מקדש מעט שבהם ממשיך אור הטהרה להאיר בכל הדורות

תרבות המחלוקות הרעות

⬅️ מדוע דברי בדבר תרבות המחלוקת ושנאת אחים בציבור החרדי אינה השמצה?
⬅️ כיצד סיפור מעלליו של עמרם בלוי ממחיש את הטענה?
⬅️ כיצד ניתן להישמר מתרבות המחלוקת ושנאת החינם?
⬅️ האם בני הציבור החרדי צריכים לחסום בגופם את המרשיעים?
⬅️ כיצד ניתן להבחין בין מחלוקת לשם שמים ולבין מחלוקת הרסנית?

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן