מזל טוב ליהודה, תלמיד הישיבה, ושירה גרינוולד להולדת הבן!

שיזכו לגדלו לחיים של תורה, חופה ומעשים טובים יחד עם שאר אחיו ואחיותיו היקרים.

בית הישיבה

אודות משרד הישיבה