מזל טוב לרב אליעזר ולרבנית ענבל מלמד לרגל בר המצווה של יוסף, צעיר בניהם! להלן לו"ז השבת בשיתוף האורחים הנכבדים.

אודות משרד הישיבה