לימוד תורה לתשעה באב – קישורים ושיעורים

"כשם שאסור לאבל ללמוד תורה בימי השבעה, כך אסור ללמוד תורה בתשעה באב, כדי שלא להסיח את הדעת מהאבלות. ועוד, שדברי תורה משמחים, שנאמר (תהלים יט, ט): "פִּקּוּדֵי ה' יְשָׁרִים מְשַׂמְּחֵי לֵב", ולכן אסור ללומדם בימי אבל. וגם בהרהור אסור ללמוד, כי גם הרהור בדברי תורה משמח. אבל מצווה ללמוד בדברים עצובים שעוסקים בפורענות ישראל וייסורי האדם, שהם מתאימים לעניינו של יום. ולא ילמדם בעיון, מפני שהלימוד בעיון משמח, אבל אם התעוררו ללומד חידושים תוך כדי לימוד פשוט, אין בזה חשש, שכך הוא דרך הלימוד (ערוה"ש תקנד, ד). ואם עלה בדעתו חידוש חשוב והוא חושש שישכחנו עד מוצאי הצום, יכול לכותבו בקיצור (עי' כה"ח תקנד, קי)."
פניני הלכה זמנים, פרק י – הלכות תשעה באב, הלכה י – תלמוד תורה

דלגו לתוכן בהמשך הדף:

פרקים מוקראים של פניני הלכה

שיעורים קצרים על פרקי התנ"ך המותרים

הלכה – פניני הלכה הלכות צומות החורבן

אחרי הלימוד תוכלו לבחון את עצמכם על ההלכות באתר הזה – https://test.yhb.org.il/

פניני הלכה זמנים פרק ו – ארבעת צומות החורבן

ז – דיני הצומות הקלים

ח – מנהגי שלושת השבועות

ט – ערב תשעה באב

י – הלכות תשעה באב

תנך – שיעורים של כ-10 דקות על כל פרק

"בתנ"ך מותר ללמוד את פרקי החורבן שבספר מלכים ודברי הימים, וכן נבואות החורבן שהם רוב ספר ירמיהו, חלק מיחזקאל ומעט מישעיהו ותרי עשר. אבל לא ילמד את נבואות הפורענות והחורבן של הגויים הרשעים, שהם שמחה לנו. וכן מותר ללמוד בתורה את דברי התוכחה והפורענות מפרשות בחוקותי, כי תבוא והאזינו. מותר ללמוד את הפסוקים עם פירוש, כדי להבין את הפשט אבל לא כדי להעמיק."

איכה

איוב

"…וכן מותר ללמוד את ספר איוב שעוסק בייסורים, ואת סיומו לא ילמד. (חוץ מהפרק האחרון)"

ירמיהו

ואלו הדברים המותרים בלימוד: בתנ"ך: …וכן נבואות החורבן שהם רוב ספר ירמיהו

מלכים ב

ואלו הדברים המותרים בלימוד: בתנ"ך מותר ללמוד את פרקי החורבן שבספר מלכים…"

דברי הימים

ואלו הדברים המותרים בלימוד: בתנ"ך מותר ללמוד את פרקי החורבן שבספר מלכים ודברי הימים…

כתבות נוספות באתר:

הרב גור

פרשת בהעלותך – משבועות לשגרה

המדרש דורש את הסמיכות בין קורבנות הנשיאים בחנוכת המשכן שמופיעים בסוף פרשת נשא לבין מצוות העלאת הנרות שמופיעה בתחילת פרשת בהעלותך: "למה

הרב גור

פרשת נשא וחג השבועות

בפרשת השבוע אנו קוראים פרשת סוטה ומיד בסמוך אליה פרשת הנזיר. חז"ל הדגישו את הקשר בין שתי הפרשיות: "למה נסמכה פרשת נזיר

הרב גור

פרשת במדבר – הלווים והכהנים

בספר במדבר, ובפרט בפרשת במדבר, הלווים מקבלים מקום רחב. וננסה לברר את תפקידם של הלויים, תוך השוואה הן לשאר שבטי ישראל והן

שיתוף ב facebook
דילוג לתוכן