לימוד תורה לתשעה באב – קישורים ושיעורים

"כשם שאסור לאבל ללמוד תורה בימי השבעה, כך אסור ללמוד תורה בתשעה באב, כדי שלא להסיח את הדעת מהאבלות. ועוד, שדברי תורה משמחים, שנאמר (תהלים יט, ט): "פִּקּוּדֵי ה' יְשָׁרִים מְשַׂמְּחֵי לֵב", ולכן אסור ללומדם בימי אבל. וגם בהרהור אסור ללמוד, כי גם הרהור בדברי תורה משמח. אבל מצווה ללמוד בדברים עצובים שעוסקים בפורענות ישראל וייסורי האדם, שהם מתאימים לעניינו של יום. ולא ילמדם בעיון, מפני שהלימוד בעיון משמח, אבל אם התעוררו ללומד חידושים תוך כדי לימוד פשוט, אין בזה חשש, שכך הוא דרך הלימוד (ערוה"ש תקנד, ד). ואם עלה בדעתו חידוש חשוב והוא חושש שישכחנו עד מוצאי הצום, יכול לכותבו בקיצור (עי' כה"ח תקנד, קי)."
פניני הלכה זמנים, פרק י – הלכות תשעה באב, הלכה י – תלמוד תורה

דלגו לתוכן בהמשך הדף:

פרקים מוקראים של פניני הלכה

שיעורים קצרים על פרקי התנ"ך המותרים

הלכה – פניני הלכה הלכות צומות החורבן

אחרי הלימוד תוכלו לבחון את עצמכם על ההלכות באתר הזה – https://test.yhb.org.il/

פניני הלכה זמנים פרק ו – ארבעת צומות החורבן

ז – דיני הצומות הקלים

ח – מנהגי שלושת השבועות

ט – ערב תשעה באב

י – הלכות תשעה באב

תנך – שיעורים של כ-10 דקות על כל פרק

"בתנ"ך מותר ללמוד את פרקי החורבן שבספר מלכים ודברי הימים, וכן נבואות החורבן שהם רוב ספר ירמיהו, חלק מיחזקאל ומעט מישעיהו ותרי עשר. אבל לא ילמד את נבואות הפורענות והחורבן של הגויים הרשעים, שהם שמחה לנו. וכן מותר ללמוד בתורה את דברי התוכחה והפורענות מפרשות בחוקותי, כי תבוא והאזינו. מותר ללמוד את הפסוקים עם פירוש, כדי להבין את הפשט אבל לא כדי להעמיק."

איכה

איוב

"…וכן מותר ללמוד את ספר איוב שעוסק בייסורים, ואת סיומו לא ילמד. (חוץ מהפרק האחרון)"

ירמיהו

ואלו הדברים המותרים בלימוד: בתנ"ך: …וכן נבואות החורבן שהם רוב ספר ירמיהו

מלכים ב

ואלו הדברים המותרים בלימוד: בתנ"ך מותר ללמוד את פרקי החורבן שבספר מלכים…"

דברי הימים

ואלו הדברים המותרים בלימוד: בתנ"ך מותר ללמוד את פרקי החורבן שבספר מלכים ודברי הימים…

כתבות נוספות באתר:

שפת אמת לפרשת בשלח – שירת האמונה

שפת אמת לפרשת בשלח – שירת האמונה "במדרש אז ישיר. נכון כסאך מאז כו' אע"פ שמעולם כו' כסאך כו'. כי בעת הבריאה

הרב גור

פרשת בשלח – הסגולה שבפרשת המן

מקובל שלומר פרשת המן הינה סגולה לפרנסה, כפי שמביא רבינו בחיי: “וקבלה ביד חכמים, כי כל האומר פרשת המן בכל יום, מובטח

הרב גור

פרשת וארא – חשיבות הסיפור

בפרשת וארא אנו נפגשים במכות שהיכה הקב"ה את מצרים – מכות שעד היום אנו מספרים עליהם שנה שנה לילדנו בהתפעלות והתרגשות בפרשיות

דילוג לתוכן