הכנסת ספר תורה לעילוי נשמת הרב איתמר בן גל הי"ד

אודות משרד הישיבה