בשעה טובה סיימנו ספר איוב, האזינו!

אודות משרד הישיבה