מזל טוב לר' חגי ויהודית כהן להולדת הבן פנחס, נכד לרב מלמד!

ויקרא שמו בישראל פנחס

פנחס על שם סבא של הסנדק סבא רבא טוביה כץ הכהן – שהיה רב (והמוהל של סבא טוביה). סבא פנחס שלח את משפחתו באוניה לדרום אמריקה והיה אמור לצאת באוניה הבאה, האוניה שלו לא יצאה והוא נרצח בשואה על קידוש השם. השם כמובן גם על שם פנחס הכהן.

מתוך הדרשות: למרות ששנים ארוכות פנחס היה המקופח של המשפחה שכן נולד מוקדם מדי (רק אהרון ובניו התקדשו לכהנים, בניהם שנולדו אחר כך נהיו גם הם לכהנים. פנחס שנולד לפני הרגע הקובע לא זכה לכהונה כפי שבן של גר שנולד לפני הגיור אינו יהודי) ובעוד שכל משפחתו היו כהנים הוא לא היה. בכל זאת הוא שמר על הקשר והתמיד בנאמנותו במקום לבעוט ולברוח – בזכות זאת זכה לבסוף לקבל את הכהונה בזכות עצמו.

אודות משרד הישיבה