מזל טוב לבוגר הישיבה! למשפ' אלירון להולדת הבת.

דוד אלירון (מחזור ג') ואשתו רבקה להולדת ביתם.

 

אודות משרד הישיבה