חיפוש במערכת החדשה
  • בחר סוג תוכן

  • בחר רב

  • נושא

  • סדרה

שיעורים לפי נושאים
  • אמונה (75)
  • מוסר (6)
  • משנה (2)
  • תנך (52)

האזינו: פניני הלכה סוכות בקבצי שמע

מקריא – הרב יונדב זר

פניני הלכה מוקלט סוכות
פניני הלכה מוקלט סוכות

שמחים לבשר על הקלטת פניני הלכה סוכות – כרגע עלו כבר פרקים א' – ה' פרקים נוספים יעלו ב"ה בהמשך.

פרק א – באתר סאונדקלאוד [48:06 דקות]
פרק ב – באתר סאונדקלאוד [33:30 דקות]
פרק ג – באתר סאונדקלאוד [32:57 דקות]
פרק ד – באתר סאונדקלאוד [35:24 דקות]
פרק ה – באתר סאונדקלאוד [24:34 דקות]
פרק ו – הושענא רבה – באתר סאונדקלאוד [12:01 דקות]
פרק ז – שמיני עצרת – באתר סאונדקלאוד [16:37 דקות]
פרק ח – מצוות הַקְהֵל – באתר סאונדקלאוד [12:21 דקות]

פרק א – חג הסוכות – להאזנה

פרק ב – הלכות סוכה – להאזנה

פרק שלישי – ישיבה בסוכה – להאזנה

פרק רביעי – ארבעת המינים – להאזנה

פרק חמישי – נטילת לולב – להאזנה

פרק שישי – הושענא רבה – להאזנה

פרק שביעי – שמיני עצרת – להאזנה

פרק שמיני – מצוות הַקְהֵל – להאזנה

שיעורים אחרונים:

מאחורי הטומאה והטהרה

⬅ כיצד טומאה באה לביטוי בימינו?
⬅ האם ניתן למצוא טעם במצוות הטהרה והטומאה?
⬅ האם יש קשר בין חיים לטהרה ובין טומאה למוות?
⬅ התרחקות ככלי לחידוש הקשר הזוגי
⬅ מה מקור ההבדל בין טומאת נידה לטומאת לידה?

הרב גור

פרשת צו וההכנות לפסח

העבודה הראשונה שנעשית במקדש היא תרומת הדשן ומיד לאחריה הוצאת הדשן: "…צו את אהרן ואת בניו לאמר: זאת תורת העולה, הוא העולה

דילוג לתוכן