האזינו: פניני הלכה סוכות בקבצי שמע

מקריא – הרב יונדב זר

פניני הלכה מוקלט סוכות
פניני הלכה מוקלט סוכות

שמחים לבשר על הקלטת פניני הלכה סוכות – כרגע עלו כבר פרקים א' – ה' פרקים נוספים יעלו ב"ה בהמשך.

פרק א – באתר סאונדקלאוד [48:06 דקות]
פרק ב – באתר סאונדקלאוד [33:30 דקות]
פרק ג – באתר סאונדקלאוד [32:57 דקות]
פרק ד – באתר סאונדקלאוד [35:24 דקות]
פרק ה – באתר סאונדקלאוד [24:34 דקות]
פרק ו – הושענא רבה – באתר סאונדקלאוד [12:01 דקות]
פרק ז – שמיני עצרת – באתר סאונדקלאוד [16:37 דקות]
פרק ח – מצוות הַקְהֵל – באתר סאונדקלאוד [12:21 דקות]

פרק א – חג הסוכות – להאזנה

פרק ב – הלכות סוכה – להאזנה

פרק שלישי – ישיבה בסוכה – להאזנה

פרק רביעי – ארבעת המינים – להאזנה

פרק חמישי – נטילת לולב – להאזנה

פרק שישי – הושענא רבה – להאזנה

פרק שביעי – שמיני עצרת – להאזנה

פרק שמיני – מצוות הַקְהֵל – להאזנה

כתבות נוספות באתר:

הרב גור

פרשת בחוקותי – והארץ אזכור

הקללות בפרשתנו מסתיימות בפסוקי נחמה: "…והבאתי אותם בארץ אויביהם או אז ייכנע לבבם הערל ואז ירצו את עוונם, וזכרתי את בריתי יעקוב

תתהלל

גירסת אנדרואיד בואי נתחיל >> גירסת מחשב מצטרפים תכנית לימוד הלכה מותאמת אישית מתוך סדרת "פניני הלכה" נרשמים ומזמינים ספר בכריכה קשה

הרב גור

פרשת בהר – הגאולה והשיבה למקור[1]

בפרשת השבוע חוזר פעמים רבות השורש ג.א.ל: בחזרת הקרקעות ביובל – "ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תתנו לארץ", בגאולת קרקע שנמכרה – "כי ימוך אחיך

הרב גור

פרשת קדושים ויום השואה

התורה מציבה לנו בתחילת פרשת קדושים ייעוד אדיר שמלווה באחריות אדירה: "דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי

שיתוף ב facebook
דילוג לתוכן