מזל טוב לאיתמר בן-גל להולדת הבן, ולרב שלומי בדש להולדת הנכד!

אנו ברכה שיגדל בטוב ובנעימים ותזכו לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים!

מאחלים, בית הישיבה

אודות צוות אתר הר ברכה

ישיבת הר ברכה