פרשת נצבים – חשיבות הראשית

משה רבינו מזהיר בפרשתנו את ישראל "פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מעם ה' אלוקינו, ללכת לעבוד את אלוקי הגוים ההם, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה".

הרמב"ן מבאר שכוונת הפסוק היא שאם יש מישהו שעובד את ה' ושומר את המצוות, ובחזותו החיצונית נראה כצדיק גמור, אלא שכבר היום יש בליבו אמונה זרה – אזי השורש הזה יוציא פירות רעים, ועתיד לצאת ממנו זרע שיעבוד עבודה זרה. וזה לשונו:

"על הנפתה כבר לעבודה זרה והוא בלבו מאמין בה היום הזה, או פן יש בכם שורש רע שיפרח וישגה, ובימים הבאים יוציא פרחים רעים ויצמיח מרורות… כי האב שורש והבן נצר משורשיו יפרה… ואמר 'פורה ראש' לרמוז כי משורש מתוק לא ייצר מר, וכל אשר לבבו שלם עם ה' הנכבד ולא הרהר כלל בעבודה זרה, לא יוליד מודה בה".

העולה מדבריו הוא שהכל תלוי בשורש, ביסוד, בראש. אם הראש סוטה, אפילו סטיה קטנה, אפילו הרהור בלב, הוא יצמיח ויגדל אנשים שיעבדו עבודה זרה, ובכך יקלקלו ויהרסו לכל עם ישראל. אבל כאשר השורש הוא טוב ישנה הבטחה שממתוק לא ייצא מר, ומטוב לא ייצא רע.

מתובנה זו ניתן ללמוד רבות.

כהורים לילדים, שהדבר החשוב לנו ביותר בחיים הוא שילדינו יזכו ללכת בדרכים טובות, ושיהיה שם שמים מתקדש על ידם, (כפי שאנו מתפללים "וזכני לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אוהבי ה', יראי אלוקים, אנשי אמת, זרע קודש בה' דבקים, ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים, ובכל מלאכת עבודת הבורא"). מעבר לכל הדברים הטובים שאנו עושים בחינוך ילדנו, כל תיקון פנימי של עצמנו: חיזוק האמונה, חיזוק הטוב והחסד, הגדלת האידיאלים, משפיע באופן ישיר על ילדינו. וכיוון שההורים וילדיהם מחוברים כל הזמן, באופן פנימי, [לכן למשל "ברא מזכה אבא" (הבן מזכה את האב)], ממילא כל תיקון של ההורים משפיע ישירות על הילדים.

דבר זה נכון לא רק בהקשר של ההורים והילדים, אלא גם במימד הכרונולוגי של הזמן. הראשית והראש של היום משפיעים באופן מכריע על היום כולו, והראשית והראש של השנה משפיעים על כל השנה כולה.

וצריך להיזהר מ"שורש פורה ראש", וכל סטייה וקלקול קטן בראש, מוליד קלקולים גדולים בהמשך. משל למה הדבר דומה? לאדם העומד במטווח, שכל סטייה של מילימטר בכיוונון הרובה, תהפוך לסטייה גדולה במטרה העומדת במרחק של 500 מטר. משל נוסף הוא אדריכל שבונה תוכניות, שכל סטייה של סנטימטר בתוכנית, תהפוך לסטייה וקלקול משמעותי כשייבנה הבניין.

דבר זה זוקק אותנו להכנה רבה לקראת ראש השנה, הכנה שביסודה הייתה אמורה להיות חודש, אבל כעת נצבים לפנינו רק ימים בודדים, ולכן צריך להזדרז לכוון היטב את הרצונות, הבקשות, התפילות, המטרות, הרגשות והמחשבות.

ככל שנהיה מכוונים ומדויקים בראש, כך השנה הבאה תהיה יותר טובה ומבורכת.

שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה.

אודות הרב גור גלון

הרב גור גלון, ראש ישיבת ההסדר הר ברכה. למד שנתיים בישיבת בית אל ולאחר מכן עבר לישיבת הר ברכה. את שירותו הסדיר עשה במסגרת ההסדר כלוחם בחטיבת הנח"ל. הרב גור מוסר בישיבה שיעורי אמונה מכתבי הרב קוק, כתבי מהר"ל, רמח"ל, חסידות ופרשת שבוע. הרב גור מלמד גם בכולל של התושבים בהר ברכה, דף יומי, הלכה ופרשת שבוע.