הרב אהוד אחיטוב שליט"א – כיבוש צה"ל ומשמעותו לחובת מצוות התלויות בארץ

כיבוש צה"ל ומשמעותו לחובת מצוות התלויות בארץ
מאת: הרב אהוד אחיטוב שליט"א – מכון התורה והארץ

בקובץ שמע ולהורדה באתר השיעורים שלנו
לכל השיעורים של בוקר של תורה

אודות צוות אתר הר ברכה

ישיבת הר ברכה