חיפוש במערכת החדשה
  • בחר סוג תוכן

  • בחר רב

  • נושא

  • סדרה

שיעורים לפי נושאים
  • אמונה (75)
  • מוסר (6)
  • משנה (2)
  • תנך (52)

מאמרו החדש של הרב וייץ התפרסם בכתב העת אסיף

בשעה טובה התפרסם מאמר הלכתי חדש מבית מדרשנו, מאת הרב יאיר דב וייץ, 'אימתי הוא זמן סיום היום' בכתב העת של הישיבות הציוניות – אסיף (ג').

לעיון:

http://asif.co.il/?wpfb_filepage=19-9-pdf

הקדמה:

קיים ספק לגבי סיום היום האם הוא בשקיעת השמש או מאוחר יותר כשנראים כוכבי הלילה – צאת הכוכבים. נחלקו הפוסקים מהי ההגדרה המדוייקת לצאת הכוכבים האם בעת שרואים שלושה כוכבים בינוניים (זה המנהג המקובל) או שיטת ר"ת – כשעה ועשר דקות לאחר השקיעה.

תקציר:

המנהג הרווח בהלכות הקשורות לסיום היום הוא שלא כר"ת, הרב יאיר במאמרו מציג שיטה אחרת לפיה יש להתייחס לדעת ר"ת בזמן סיום היום כספק משמעותי: בדין דאורייתא יש להחמיר, ולכן בצאת השבת וק"ש ערבית יש להחמיר ולאחרם מחד, מאידך, בדרבנן אפשר לצרפו להקל, כגון לברך על מצוות עשה שזמנן ביום לפני ר"ת וכו'.

שיעורים אחרונים:

מאחורי הטומאה והטהרה

⬅ כיצד טומאה באה לביטוי בימינו?
⬅ האם ניתן למצוא טעם במצוות הטהרה והטומאה?
⬅ האם יש קשר בין חיים לטהרה ובין טומאה למוות?
⬅ התרחקות ככלי לחידוש הקשר הזוגי
⬅ מה מקור ההבדל בין טומאת נידה לטומאת לידה?

הרב גור

פרשת צו וההכנות לפסח

העבודה הראשונה שנעשית במקדש היא תרומת הדשן ומיד לאחריה הוצאת הדשן: "…צו את אהרן ואת בניו לאמר: זאת תורת העולה, הוא העולה

דילוג לתוכן