התגלות האמת בראש השנה

לכבוד השנה החדשה, לכבוד החיים החדשים, לכבוד השפע והברכה החדשה שעומדים להגיע לעולם!

רציתי לכתוב דברים קצרים שינסו להאיר את ר"ה באור חדש.

מהו ר"ה? מה עניינו? מהו הדין האלוקי? מה העבודה המרכזית שלנו ב"ה?

ר"ה הוא היום הכי עמוק בשנה, היום שבו אנו נפגשים עם נקודת הראשית, עם הנקודה ממנה הכול התחיל, עם היסודות של העולם, ועם החלקים הכי פנימיים בתוכנו.

יום ר"ה הוא היום שבו הקב"ה בחסדו וטובו, בקדושתו ואורו בורא את העולם לשנה נוספת.

העולם כולו, וכל יציר ויצור מקבלים חיים, ברכה ושפע לעוד שנת חיים.

הקב"ה "נזכר" במטרת העולם, והעולם נברא ומתחדש בהתאם למטרה לשמה הוא נברא, העולם נברא כך שיהיה בו טוב וחסד, והטוב והחסד הגדול והנשגב ביותר זו הזכות בבחירתנו להתקרב עוד לאור ה' וטובו, להתענג על ה'!

ולכן כל יצור ויציר, כל מדינה ומפעל, נבחן בהתאם לכך האם הוא מקדם את מטרת העולם, או חלילה פוגע בה? על פי זה כל דבר מקבל את השפע והברכה, את החיים וההתחדשות לעוד שנה.

כל אדם ואדם נבחן מה עניינו באמת, מה יסודו? איך בודקים מי אתה באמת? באיזו צורה? איפה נפגשים עם הפנימיות האמתית שלך?

התשובה היא פשוטה יסודו של כל אדם הוא הרצון שלו, רצונך לדעת מי אתה באמת? בדוק את רצונותיך, יום ר"ה הוא יום גילוי הרצון, חשיפת השאיפות, בקשת הבקשות הפנימיות ביותר, כך נחשף מי אתה, מי אנחנו, היום הוא יום תפילה, יום תרועה בו אנו בכוח מגלים את קולנו הטבעי הפנימי, קול נשמתנו.

עבודתנו בימים הקדושים הללו לרצות, לתת דרור למאוויינו, לרצונותינו, לא להתבייש לומר בפה מלא 'רצוננו לעשות רצונך', 'חלומנו לקדש את שמך', 'בקשתנו שתתגלה מלכותך', איך ניישם ונממש נשאיר את זה לעשרת ימי תשובה – היום הזה הוא יום הרצון, תתפלא לגלות שרצונך כל כך טוב וזה אתה באמת, ככל שתגלה זאת יותר ויותר בימים הללו, תזכה ליישם זאת כל השנה.

שנה טובה.

כתבות נוספות באתר:

הרב גור

פרשת בחוקותי – והארץ אזכור

הקללות בפרשתנו מסתיימות בפסוקי נחמה: "…והבאתי אותם בארץ אויביהם או אז ייכנע לבבם הערל ואז ירצו את עוונם, וזכרתי את בריתי יעקוב

תתהלל

גירסת אנדרואיד בואי נתחיל >> גירסת מחשב מצטרפים תכנית לימוד הלכה מותאמת אישית מתוך סדרת "פניני הלכה" נרשמים ומזמינים ספר בכריכה קשה

הרב גור

פרשת בהר – הגאולה והשיבה למקור[1]

בפרשת השבוע חוזר פעמים רבות השורש ג.א.ל: בחזרת הקרקעות ביובל – "ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תתנו לארץ", בגאולת קרקע שנמכרה – "כי ימוך אחיך

הרב גור

פרשת קדושים ויום השואה

התורה מציבה לנו בתחילת פרשת קדושים ייעוד אדיר שמלווה באחריות אדירה: "דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי

שיתוף ב facebook
דילוג לתוכן