לוח אירועים


שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שתי אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה (בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

עילוי נשמה

שלום מספר ישיבות מציעות אופציות שונות לעילוי נשמה, ורציתי לוודא אם הם באמת אפקטיביים: 1. האם מגיע נ"ר לנפטרים אם משלמים עבור הקדשת שיעור לעילוי נשמתם? 2. אפשרות אחרת היא תשלום עבור יום לימוד. במקרה כזה, שם הנפטר מוקרן על מסך בבית המדרש כל אותו יום, אך סביר להניח שהאברכים אינם מתכוונים ספציפית ללמוד לעילוי נשמתו (ואולי גם לא שמים לב לשלט?). האם הקדשת יום לימוד לנפטר גורמת לו נ"ר? 3. תרומה לישיבה לעילוי נשמה, מבלי לבקש לייחד לימוד מיוחד או הנצחה מיוחדת לנפטר. האם עצם התרומה לעילוי נשמתו גורמת לו נ"ר? 4. לבסוף, שאלה שאינה קשורה לנושא הקודם: בהתאם להערה שמופיעה בפנינה היומית, אני משתדל בל"נ בימים אלה ללמוד תורה להצלחת חיילי צה"ל, המשטרה, השב"כ והמוסד. האם כשתסתיים המלחמה בניצחון גדול לישראל בעזרת ה' ית', מותר יהיה לי ללמוד להצלחתי-שלי? תודה רבה!

כדי שתהיה תועלת משמעותית לנפטר, צריך שבזכותך יהיה משהו חדש. לכן אם בזכותך יהיה שיעור, או שבזכותך יבואו יותר לשיעור כי התשלום על האוכל וכשיש אוכל באים אנשים – ודאי שיש בזה תועלת. אלו דברים בולטים. בדרך כלל התועלת עקיפה יותר – התשלום מגיע לישיבה, ובזכות התשלום ניתן לשלם לרבנים מעבירי השיעורים, ובזכות זה יש שיעורים. ממילא גם בזה יש תועלת לנפטר. לכן אין הבדל בין יום לימוד לבין שיעור, אלא ככל שאתה נותן תרומה יותר גדולה, אתה יותר עוזר להחזקת הישיבה, וממילא יש מזה יותר תועלת לנפטר. אלא שבפועל הישיבות מבינות שאנשים רוצים להרגיש משהו מוחשי, לכן הן עושות את זה בצורה של הקדשת שיעור או יום, וזה בסדר גמור. אבל אין משמעות לתועלת הנפטר בכך שמקרינים את שמו על המסך. התועלת היא לתורמים, שבזכות זה הם מרגישים יותר טוב בתרומה שלהם. תשובה זו עונה לשלושת השאלות הראשונות.

מסקנה – מה שחשוב זה לא האופציות השונות שכתבת, אלא ההזדהות שלך עם תורתה וחינוכה של הישיבה שאתה תורם אליה, וכמובן הסכום שאתה תורם.

האם מותר ללמוד להצלחה האישית? מותר, אבל השאלה היא מה הכי משתלם לך. והתשובה היא שככל שתשקיע יותר באחרים ובעם ישראל, אתה תרוויח יותר. שכן הקב"ה הכי שמח במי שרוצה בטובת אחרים ולא במי שרוצה בטובת עצמו. וכפי שאמר בנו של ר' חיים מוואלוז'ין – "וכה היה דברו אלי תמיד, שזה כל האדם, לא לעצמו נברא – רק להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכחו לעשות".

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-10 10:32:15

פצוע דכא להלכה

שלום הרב, קרה לי משהו באשך ואני מפחד שזה נחשב סריס לפי ההלכה. אבקש שהרב ישפוך קצת אור על הנושא מבחינה הילכתית ?

כמובן שאם יש בעיה צריך ללכת לרופא (משום מה לא הזכרת זאת).

דין זה מובא בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו פרק ז. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה, וזהו קיצור הדברים מתוך הספר שלי קיצור פניני הלכה (הדגשתי את המשפט הרלוונטי לשאלתך):

ז – סריס והשחתה

איסור סירוס

א. אסרה התורה כל פעולה שפוגעת באיבר ההולדה הזכרי של אדם או בעל חיים, עד שאינו יכול להוליד. ואף אם כבר נפגע איבר ההולדה עד שאינו יכול להוליד, אסור מהתורה לעשות פעולה נוספת שפוגעת ביכולת ההולדה, כגון לכרות ביצים שכבר נמעכו.

ב. נחלקו הפוסקים האם שתיית סם שגורם לסירוס הזכר אסורה מהתורה או מדברי חכמים. אבל סירוס זמני על ידי תרופה או הזרקה כימית, אסור רק מדברי חכמים, ולכן לכל הדעות הדבר מותר לצורך מניעת אונס וניאוף גם כאשר אין סכנת נפשות.

ג. איסור סירוס אישה הוא מדברי חכמים, ולא אסרו לעשות זאת בדרך עקיפה, כגון על ידי שתיית סם, ובתנאי שבעלה מסכים לכך ויש לה בכך צורך מיוחד, כגון שהיא סובלת מאוד בלידתה, או שבניה הולכים בדרך לא טובה והיא חוששת להרבות ילדים כאלה, והאפשרויות למנוע היריון בדרכים המקובלות אינן פתוחות לפניה.

יש אומרים שגם סירוס על ידי ניתוק החצוצרות מהרחם דינו כשתיית סם, ובשעת הדחק ניתן להקל. ואם יסתמו את החצוצרות בדרך עקיפה של 'גרמא', אפשר יותר להקל. (דין סירוס בעלי חיים, מובא בהלכות כשרות טו, כא).

איסור נישואין

ד. אסרה התורה לגבר שנעשה סריס בעקבות חבלה באיבר ההולדה שלו לשאת בת ישראל, ואף אם היה נשוי ועבר סירוס, צריך לגרש את אשתו. אבל מותר לו לשאת גיורת ושפחה משוחררת, ואפילו כהן סריס יכול לשאת גיורת שאינה גרושה. אישה שעברה סירוס, רשאית להינשא לבן ישראל (ועי' לעיל ה, ג).

ה. נעשה האיש סריס בעקבות שתיית סם וללא כל פגיעה באיבר ההולדה, מותר בבת ישראל. וכן כאשר נפגע האיש באיבר ההולדה, אך על פי הרופאים הוא עדיין יכול להוליד, כגון שנכרתה לו ביצה אחת, מותר לו להתחתן עם בת ישראל. ונראה שכן הדין בסריס שניתן להוציא מהביצים שלו זרע ולעבר את אשתו.

ו. גם מי שנעשה סריס בידי שמיים, כגון שנולד כך או שנעשה סריס בעקבות מחלה, רשאי להתחתן עם בת ישראל. לכן מי שכדי להציל את חייו או להצילו ממכאוביו, נצרך לעבור כריתה של בלוטת הערמונית שדרכה עובר צינור הזרע, או שנצרך לעבור כריתה של הביצים, או הקרנות שהרסו את היכולת שלו לייצר זרע, מותר בבת ישראל ואינו צריך לגרש את אשתו, אף שאינו יכול לעבר אותה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-15 17:07:58

הורדת כביסה מהחבל ביום שבת.

האם מותר להוריד כביסה שהתייבשה כבר ביום שבת.

אם זו כביסה שהיה ברור במאה אחוז שתהיה יבשה במהלך השבת – מותר להורידה לצורך השבת. ואם לא היה ברור – אסור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-20 11:23:23

יש לך שאלה?

עדכון שנתי מהנעשה בישיבה – ערב ראש השנה תשע"ד

ידידים יקרים ואהובים,

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, אנו שמחים לשתף אתכם, כתומכי הישיבה ושותפים נאמנים לדרך, בנעשה בישיבה בתחומים השונים:

בישיבה

לאחר 4 שנים בהן שילמה הישיבה את מחיר עמידתה על עקרונותיה, התבשרנו בראש חודש אב על החזרת הישיבה למסלול ההסדר. וזאת ללא התפשרות מצדנו. שר הביטחון התחלף ועימו המדיניות וכך הישיבה הוחזרה ללא שום דרישות מצד משרד הביטחון. משמעות הדבר היא כי לצד מסלול הישיבה הגבוהה שהוא כעת המרכזי בישיבה, יוכלו הבחורים להתגייס לצבא גם במסגרת ההסדר.

ב"ה התחלנו את זמן אלול בחיזוק גדול של בית המדרש. בית המדרש מלא בלומדים הרוכשים יסודות וידיעה הגונה בתורה, באמונה ובהלכה מתוך שאיפה לבנות יסוד איתן של תורה ויראת שמים. התלמידים מתגייסים לצבא במסגרת התוכניות השונות, ומקדשים שם שמים ברבים.

כולל הרבנות וההוראה ותוכנית "פניני הלכה"

לצד הישיבה פועל כולל הרבנות וההוראה המיועד לתלמידים מוכשרים המתאימים לשמש כרבני קהילות, מורי הוראה ורמי"ם בישיבות, וממשיכים להעמיק שנים רבות בלימוד התורה. כעת פתחנו אפשרות חדשה לקליטת אברכים מעולים מישיבות אחרות המעוניינים ללמוד בתוכנית "פניני הלכה", הלימוד מלווה את כתיבת ספרי 'פניני הלכה', ועוסק בסוגיות מהגמרא עד להלכה בדייקנות ובעיון בנושאים שמו"ר, ראש הישיבה, הרב אליעזר מלמד שליט"א כותב עליהם.

תוכנית בוגרי צבא

כדי לתת מענה לבחורים חסרי רקע תורני פתחנו תוכנית מיוחדת, לבוגרי צבא המעוניינים להקדיש שנה או שנתיים ללימוד יסודות האמונה וההלכה, בוגרי התוכנית יוכלו להמשיך לשילובים או לכולל בהתאם לבחירתם. בראש התוכנית עומד הרב יעקב חביב.

שילובים

שילוביםבתוכנית השילובים לומדים כ-70 תלמידים המשלבים לימודים בבית המדרש עם לימודים לתואר ראשון ושני במוסדות אקדמיים. הבחורים לומדים כ-15 שעות שבועיות בבית המדרש ומקבלים מלגת קיום מכובדת על פי היקף הלימוד, בנוסף פועלת בישיבה תוכנית שילובים לבנות המונה כ-15 סטודנטיות הלומדות לתואר שני.

מכון הר ברכה

המפעל הגדול של "פניני הלכה" ממשיך ומתפתח, לאחר הספר פניני הלכה על הלכות יום טוב וחול המועד שיצא לאור לפני חג הפסח, ערכנו בשבוע שעבר ערב השקה נוסף בישיבה לרגל הוצאת הספרים פניני הלכה לסוכות והרחבות למועדים ולסוכות, כעת הרב ממשיך עם צוות הפרוייקט בעבודה על הספר שעוסק בענייני תשובה והימים הנוראים, ספר זה לא יצא לאור בזמן הקרוב כי לאחר החגים ימשיך הרב לספר הבא בסדרה שיעסוק בעז"ה בהלכות טהרת המשפחה.

טקס מתן פרס היצירה היהודית על סדרת פניני הלכה
טקס מתן פרס היצירה היהודית על סדרת פניני הלכה

חגגנו בשנה זו את הפצתם של למעלה מ  -300,000 ספרי פניני הלכה ללומדים ואת הענקת פרס היצירה היהודית ע"ש הרצי"ה קוק לרב אליעזר מלמד שליט"א. ברוך השם, המהפכה בלימוד ההלכה הולכת וקורמת עור וגידים, לומדים רבים ברחבי הארץ יושבים בקבוצות ללמוד יחד פניני הלכה, בשבת אחרי התפילה או לפניה, בימות השבוע בין מנחה לערבית, ובקהילות שונות מתקיימים מבצעי בר מצוה. (במבצע בר מצוה, הקהילה נותנת כרך אחד מפניני הלכה לחתן בר המצוה ובכל פעם שהוא מסיים כרך אחד הוא מקבל כרך נוסף מהסדרה, כך שהקהילה מעודדת אותו להתמיד בלימוד ההלכה).

ספרי היסטוריה לבגרות

גם העבודה על ספר ההיסטוריה לבתי הספר בממ"ד, נמשכת במרץ, כתיבתו של הספר הראשון המיועד לכיתה י' הסתיימה והוא מחכה לאישור הסופי ממשרד החינוך. הספר העוסק במסורת ומודרנה בתולדות העמים ובתולדות עם ישראל, ייכנס לתוכנית הלימודים בשנה הבאה. הספר יביא לידי ביטוי את הערכים התורניים, הלאומיים והציוניים באהבה ובהערכה רבה תוך שמירה על מקצועיות ודיוק בעובדות ההיסטוריות. במקביל אנו עובדים כעת על 2 הספרים הבאים המיועדים לכיתות י"א וי"ב.

בינה לעיתים וביאורים לכתבי הרב קוק

ספרים נוספים שעומדים לצאת בקרוב, הם בינה לעיתים כרך ג' שעוסק בתקופה שמגירוש ספרד ועד לתנועת החסידות וכרך א' של ביאורים לאורות הקודש של הרב זאב סולטנוביץ' שנמצאים בשלבי העבודה האחרונים.

אתר האינטרנט

אתר האינטרנט של הישיבה עבר שדרוג ועיצוב משמעותי והוא מכיל כיום מידע אודות הישיבה ושיעורי תורה נבחרים מתוך בית המדרש. ניתן גם להירשם לקבלת דבר תורה שבועי לקראת שבת. כתובת האתר yhb.org.il האתר באנגלית עובר שיפוץ ועדכון תכנים ואנו מקווים לסיים זאת בתקופה הקרובה.

פניני הלכה

אתר פניני הלכה השלם עלה לאינטרנט לטובת הלומדים והוא מכיל טקסט מלא של כל הספרים שיצאו לאור בעברית, באנגלית ובקרוב גם בצרפתית. בכתובת yhb.org.il לאתר נכנסים מדי יום אלפי לומדים מכל העולם. לטובת הלומדים עומדות גם אפליקציות לטלפונים חכמים שכבר הורדו על ידי למעלה מ-10,000 משתמשים. מורים המלמדים פניני הלכה יכולים להיעזר באתר פניני הלכה למורים המכיל דפי עבודה ומבחנים על הספרים.

שאל את הרב

בקרוב בעז"ה תעלה לאתר הישיבה ולאתר פניני הלכה, מערכת "שאל את הרב" לטובת הגולשים, שם ניתן יהיה להפנות שאלות לבית ההוראה של הישיבה ולעיין בשאלות ותשובות קודמות. על השאלות יענו רבני הישיבה והאברכים השותפים לפרוייקט פניני הלכה.

רביבים

העלנו לאינטרנט בלוג ובו הטור השבועי של הרב בעיתון בשבע – רביבים, ניתן להירשם לרשימת תפוצה ולקבל את הטור מדי שבוע בעברית או באנגלית.

בית ספר ואולפנה

זכינו השנה להקים בית ספר יסודי לבנים ולבנות בהר ברכה, שיפעל ברוח הישיבה ויחנך כבר מגיל צעיר לחיבור שלם של התורה וחיי המעשה. הרב אבינח ברנר, בוגר המחזור הראשון של הישיבה מנהל את בית הספר, וזו ההזדמנות להודות לו על 12 השנים שבהן לימד בישיבה ולאחל לו הצלחה בדרכו החדשה. בית הספר פועל כיום במבנים זמניים ליד בית המדרש של הישיבה עם כיתות א-ג לבנים ולבנות והוא צומח מדי שנה בשכבה נוספת. ובמקביל נעשית עבודה לקידום בניית מבני הקבע של בית הספר.

כעת אנו שוקדים על הקמת אולפנה לבנות בהר ברכה. האולפנה שתקום בעז"ה בשנת הלימודים תשע"ו תפעל לחינוך הבנות בדרכה של הישיבה למצוינות תורנית ולימודית, ובדגש על שכר לימוד נמוך במיוחד של פחות מ-200 ₪ לחודש. בראש האולפנה יעמוד הרב שלומי בדש שמנהל כיום את בית הספר האזורי לבנות באלון מורה.

בית הארחה

בית הארחה פנינת השומרון - הר ברכה
בית הארחה פנינת השומרון – הר ברכה

בעקבות בניית מבני קבע רבים בישוב, התפנו הקרוואנים ששימשו למשפחות ועברו הסבה לשמש כבית הארחה. בשנים האחרונות התארחו בישוב מאות משפחות מכל רחבי הארץ ונהנו מאוירת השבת בישוב תורני, מהתפילות המרוממות, משיעורי התורה ומהיכרות מקרוב עם הנס הגדול של ישוב הארץ.

הארוח מתבצע בחדרים נאים וממוזגים, באולם אירועים מחודש ובשבילים נוחים, במחירים אטרקטיביים וברמה מכובדת והוא מהווה אבן שואבת לקבוצות מכל רחבי הארץ המגיעות לשבות בשומרון. כך זוכים רבים להתחבר לישיבה ולישוב ולהכיר אותם. (לתורמים לישיבה בקביעות, הנחה משמעותית על מחירי הארוח).

בית הארחה מבצע גם שבתות עיון לצוותי חינוך בשיתוף הישיבה ופרויקטים של אירוח קהילות, להזמנת אירוח בבית ההארחה, רעות 02-9974836 שלוחה 3

בניה ופיתוח

ליד הישיבה הולכת ונשלמת שכונת מגורים חדשה שתיקרא שכונת 'עלי עין'. בשכונה 5 בנייני מגורים בני 3 קומות, המיועדים לזוגות צעירים ובהם כ-60 דירות להשכרה.

בנייני השכונה נישאים לגובה ומוסיפים רושם רב לחזות הישוב מקרוב ומרחוק. הבניינים נותנים תחושה חזקה של התיישבות משמעותית בלב הארץ. בשכונה יגורו משפחות של תלמידי הכולל ותוכנית השילובים בישיבה, והיא תשמש מנוף לקליטת משפחות צעירות נוספות בישוב.

בנין ראשון כבר מתאכלס בימים אלו ועומד להתמלא. אנחנו מקווים לערוך בחג הסוכות הקרוב טקס חנוכת השכונה ועל כך תצא הודעה בנפרד.

תמיכה ותרומה

תרומותיכם היוו משענת עיקרית לאחזקת הישיבה ולהתפתחותה, ואיפשרו הבעת עמדה תורנית עצמאית ובלתי תלויה, חיבור של המונֵי בית ישראל ללימוד הלכה, הצמחת תלמידי חכמים במסגרת הכולל, טיפוח בוגרים נוספים שמשלבים תורה ומדע ועבודה במסגרת 'שילובים' ופיתוח ושגשוג בקו הקדמי של ההתיישבות. זה הזמן להודות לכם על תמיכתכם החשובה והמשמעותית הן במישור הציבורי והתודעתי והן בתרומה הכספית ולאחל לכם ולמשפחותיכם שנה טובה ומתוקה.

כמדי שנה, נערוך בישיבה בליל ראש השנה, ביום כיפור ובשמחת תורה תפילת "מי שברך" להצלחת התורמים והמסייעים לישיבה ולבניין הארץ, שתיאמר על ידי הרב מלמד לאחר אמירת המזמור על הפרנסה בליל החג.

בליל ראש השנה הראשון נברך את התורמים בשנה החולפת ובליל ראש השנה השני את התורמים שהודיעו על תרומתם לשנה הקרובה.

המעוניינים להודיע על תרומתם לשנה הקרובה ניתן לשלוח מסרון עם שם התורם ואשתו ואת סכום התרומה לטלפון של הרב שלומי 057-7756086 או לטלפון של יעקב 052-8319972 ניתן גם לשלוח בדוא"ל ל yaakov@yhb.org.il. לרשימת דרכי תרומה וטופס תרומה מקוון לחצו כאן.

בשם ראש הישיבה, רבני הישיבה ותלמידיה
אנו שמחים לברך אתכם לשנה טובה תכתבו ותחתמו

שיעורים אחרונים:

דילוג לתוכן