מרן ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד נושא דברים יסודיים על דרכה של הישיבה 2

מרן ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד נושא דברים יסודיים על דרכה של הישיבה 2