מרן ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד נושא דברים יסודיים על דרכה של הישיבה

מרן ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד נושא דברים יסודיים על דרכה של הישיבה