חבר הכנסת אריה אלדד מברך את הישיבה

חבר הכנסת אריה אלדד מברך את הישיבה