שאלות בענייני נישואין, אישות וטהרת המשפחהאודות המחבר