לוחות שיעורים

לוח השיעורים בישיבת הר ברכה

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
8:30
לשיעור א'
נתיב התורה
הרב אורן
מסילת ישרים
הרב גור גלון
נתיב התורה
הרב אורן
מסילת ישרים
הרב גור
נתיב התורה
הרב אורן
פרשת שבוע
לכלל הישיבה
הרב גור
 8:30
לשיעור ב'
מהר"ל – נתיב התשובה
הרב יוגב כהן
אורות התורה
הרב בראל שבח
אורות התשובה
הרב גור גלון
אורות התורה
הרב בראל
אורות התשובה
הרב גור
8:30
לשיעורים ד-ה
מהר"ל – נתיב התשובה
הרב יוגב כהן
 אורות
הרב אייל משה
אורות התשובה
הרב גור גלון
 אורות
הרב אייל
אורות התשובה
הרב גור
18:30
לשיעור א'
אגדות חז"ל
הרב אבינח ברנר
 נביאים ראשונים
הרב שלומי
הרב זאב  נביאים ראשונים
הרב שלומי
תנ"ך בקיאות
הרב בועז
18:30
לשיעור ב' ומעלה
אגדות חז"ל
הרב אבינח ברנר
מהר"ל – נתיב התשובה
הרב יוגב כהן
הרב זאב מהר"ל – נתיב התשובה
הרב יוגב כהן
תנ"ך בקיאות
הרב בועז
 20:30
לכלל השיעורים
שיעור הלכה
הרב מלמד
בבית הכנסת המרוקאי
שיעור הלכה כללי
הרב מלמד
בבית המדרש
הרב זאב שיעור הלכה כללי
הרב מלמד
בבית המדרש
שיעור הלכה על פי
תכנית ההלכה
הרב מאור
22:30 פרק יומי בתנ"ך
הרב יונדב
פרק יומי בתנ"ך
הרב יונדב
פרק יומי בתנ"ך
הרב יונדב
פרק יומי בתנ"ך
הרב יונדב
פרק יומי בתנ"ך
הרב יונדב

 

אודות המחבר

ישיבת הר ברכה