לוח שיעורי הישיבה

שיעורי בוקר בישיבת הר ברכה

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
7:40-8:00הרב מלמד – מידות הראי"ה
שיעור בוקר:
8:45-9:00
הרב אורן – שיעור א: מסילת ישרים
הרב גור – שיעור ב: ספר הכוזרי
הרב בראל – שיעור ה: ספר העיקרים

שיעורי אחה"צ וערב בישיבת הר ברכה

  • אחרי מנחה בימי החול (15:40) הפרק היומי בתנ"ך – הרב יונדב זר
ראשוןשנישלישירביעיחמישי
שיעור הלכה: 19:20-19:40הרב מלמד – הלכה
שיעור ערב:
20:30-21:30
ספר הכוזרי

הרב אידלס
הקדמות הרמב"ם
הרב בראל
שיעורי הרב זאב:
15:45
אורות התחייה(גם ביום רביעי)
17:10 אוה"ק
18:10 אורות התשובה
19:10 שיעור הלכה
מאמרי יסוד במשנת הרב קוק 
הרב גור
ספר יהושע
הרב שלומי
ספר שמואל

הרב שלומי
אגדות חז"ל
הרב אבינח
אורות התורה
הרב יזהר
אורות
הרב גור
שיעורי שילובים וכולל:
20:30-21:30
שו"ע ואמונה
הרב יזהר
הלכה
הרב אורן מצא
שו"ע ואמונה
הרב יזהר
הלכה
הרב אורן מצא
שמחת הבית
הרב יזהר
דילוג לתוכן