חיפוש שאלה מתוך המאגר

חיפוש שאלות ותשובות במערכת

השתמש בטופס להלן לצורך חיפוש במערכת

לפי נושא

מסיק זיתים בשביעית

שאלה

כמידי שנה אני מוסק מעצי הפקר על מורדות השומרון ואוצר שמן בכמות של כ 18 ליטר לשימוש כל השנה. בשביעית אני חא עושה זאת מחשש של הצורך בכמות ראשונית של כמעל 100 קג כדי להכניס למכונה, פחות מזה לא משתלם להכניס למכונה. השאלה שלי זה מה היה נהוג לעשות בזמן שעם ישראל היה בארצו, האם לא היו מוסקים בשביעית? כמות קטנה לא מפיקה שמן כ\'כ שיהיה שווה לבצע את המלאכה של אצירת שמן … אז אם אנחנו מפקירים בני דודינו לוקחים כתאוות נפשם.. וכן אם יש היתר לכמות כלשהי, מה הכמות המקסימלית? ומתי עלי להפקיר ולנסות לזכות מן ההפקר? תודה רבה על כל העזרה

תשובה

א. מותר לבעל השדה ולכל אדם לקטוף פירות לביתו רק כשיעור שהוא רגיל להביא מהשדה או מהחנות בשאר השנים: מפירות שמשתמרים זמן קצר, ניתן להביא כמות שמספיקה לכמה ימים. מפירות שמשתמרים יותר זמן, ניתן להביא לכמה שבועות. ומפירות שמשתמרים זמן רב, כגון זיתים וענבים שעושים מהם יין ושמן, ניתן להביא כמות שמספיקה למספר חודשים.

ב. מותר לקטוף גם עבור חברו כדי לחסוך לו את הטרחה. וכן מותר לכמה אנשים לשכור פועל שיקטוף עבורם פירות. זה פתרון מצויין במקרה הנוכחי.

ג. פירות שרגילים לעבד אחר הקטיף, כגון ענבים וזיתים שסוחטים ליין ושמן, ותאנים שמייבשים במוקצה, צריך לשנות בדרך עיבודם, לעשותם בכלים קטנים יותר או בשינוי אחר, כדי שיהיה היכר שהם פירות שביעית ולא יבואו לסחור בהם, ויזכרו להפקירם בזמן הביעור.

ד. כאשר הגיע הזמן שבו כלו פירות מין מסוים מהשדות, כל מי שיש בביתו מפירות אותו המין בכמות של יותר ממזון שלוש סעודות, צריך לחלקם לאחרים מזון שלוש סעודות לכל אחד. ואם מתעצל לחלקם, יוציאם לרחוב ויכריז בפני שלושה אנשים שאינם סמוכים על שולחנו, שכל הרוצה ליטול מהפירות יבוא וייטול, ואז רשאי הוא וכל אדם אחר לקחתם ללא הגבלת כמות וללא הגבלת זמן אכילה.

ה. כאשר בעל הפירות דחוק בממונו ונצרך לפירות, יוציאם לרחוב ויפקירם בפני שלושה מאוהביו שיודעים שהוא רוצה בפירות, וכך יוכל לחזור ולזכות בהם. ומי שאין לו אנשים שלא ייקחו את הפירות, יכול להוציאם לרחוב כשאין שם עוברים ושבים, ויכריז בקול שהפירות הפקר, ולפני שאנשים יספיקו לבוא לקחתם, יגביהם ויכניסם בחזרה לביתו.

ו. כיום שמעטים מכירים את מצב השדות, סומכים על זמני הביעור שוועדי הכשרות מפרסמים לגבי כל פרי. פירות שיש ספק לגבי זמן ביעורם, יש להפקיר ביום הראשון שבו יתכן שחל הביעור, והנוטלים מהפירות אחר זמן זה, יכוונו שלא לקנותם, ויודיעו לשלושה מחבריהם שהפירות הללו שבביתם עדיין הפקר וכל הרוצה רשאי לבוא ולקחת מהם. וכשיסתיים זמן הספק, יכוונו לקנותם.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

שאלות אחרונות

רכישת מתנפח מים לילדים בשלושת השבועות

שלום האם מותר לרכוש מתקן מתנפחים עם מים בשלושת השבועות לפני ר"ח אב.

אם כוונתך להשכיר – מותר.

אם כוונת לקנות – אם המתנפח רק שלך, מותר לקנות ולא להשתמש, כיון שצריך לברך עליו 'שהחיינו'. ואם אתה נשוי או שאתה קונה אותו יחד עם אדם נוסף, מותר להשתמש בו, כיון שברכתו 'הטוב והמטיב'.

כל זה מבואר בפניני הלכה זמנים פרק ח. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-07-19 07:17:35

כבוד לחם

שלום, האם יש מנהג/הלכה שאסור לשים שקית לחם פרוס או שאריות על ידית של דלת "תלית שקית עם לחם יכולה לגרום לעניות (גמ' בפסחים)" מה זה אומר בפועל?

כל עוד אין בה בזיון ללחם – מותר, ויש שנהגו להחמיר בזה גם שאין בזיון ללחם מחשש סגולי לעניות, אך גם לדעתם אין בזה איסור. עיין פניני הלכה כשרות ב' פרק לו, ו-ח. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-07-19 08:37:42

סעודת שלישית

האם יש להקפיד לשתות יין בסעודת שלישית?

פניני הלכה שבת פרק ז סעיף ה (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה):

"לדברי הרמב"ם, צריכים לקבוע ברכה על היין בסעודה שלישית, ויש שהבינו ממנו, שכמו שמקדשים על היין לפני סעודה שנייה, כך צריך לקדש לפני סעודה שלישית (טור). אולם למעשה, מצוות הקידוש היא פעם אחת בלילה ופעם אחת ביום, ואין מצווה לקדש על היין לפני סעודה שלישית (שו"ע רצא, ד). ויש אומרים שכוונת הרמב"ם להורות שיש מצווה לשתות יין בסעודה שלישית כדי לענג את השבת. וכן כתבו כמה אחרונים, שטוב להדר לברך על היין בסעודה שלישית (מ"ב רצא, כא).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-07-18 16:34:12

גילוח בשלושת השבועות

אני נוהג להתגלח בשלושת השבועות לכבוד שבת קודש. יש לי באמצע השבוע טקס חשוב שאני רוצה להיראות בו מכובד, האם מותר לי להתגלח?

אם אתה חושב שאם לא תהיה מגולח בטקס, הדבר ייתפס כחוסר כבוד ויהיה אולי אף מי שייעלב מכך – מותר. אמנם יש לציין שאנשים רבים לא מתגלחים גם לדברים חשובים, והדבר גורם לאנשים ששואלים אותם או שואלים אחרים עליהם להכיר את עניין החורבן והימים הללו. לשיקולך.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-07-15 14:20:17

תספורת בשלושת השבועות (לפני בניין המקדש השלישי:)

שלום מה דין תספורת במוצש"ק, ליל ח"י תמוז – צום י"ז בתמוז שנדחה?

אסור. מוצ"ש הנוכחי הוא כבר בתוך ימי בין המצרים.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-07-15 12:38:09

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן