חיפוש שאלה מתוך המאגר

חיפוש שאלות ותשובות במערכת

השתמש בטופס להלן לצורך חיפוש במערכת

לפי נושא

ברכה בתוך סעודה

שאלה

שלום. פעמים אני מתחיל את הסעודה עם לחם מתוך כוונה לסיימה באכילת \"לחם\" שאני עושה מכוסמת. האם יש לברך שהכל על הלחם של כוסמת? ובמקרה שלא התכוונתי לאכול את הלחם מכוסמת בעת ברכות המוציא ואח\"כ נמלך לאוכלו, האם יש לברך עליו?

תשובה

אין לברך על הכוסמת בתוך הסעודה גם אם לא חשבת על כך בתחילתה, שכן היא חלק מהסעודה וקורה שאדם מחליט להוסיף לסעודתו מאכלים שלא תכנן. עיין בפניני הלכה ברכות פרק ג.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

שאלות אחרונות

אמירה לגוי במחלוקת הפוסקים

שלום, רציתי לדעת האם בדבר השנוי במחלוקת הפוסקים אם מותר או אסור לעשותו בשבת, ואף אם נפסק להלכה שאסור – האם עדין יהיה מותר לומר לגוי לעשות (באמירה ממש) ? האם זה מובא גם בפניני הלכה?

אמירה בדבר שנחלקו בו הפוסקים.

 

כשי״א שאסור מדאורייתא וי״א שאסור מדרבנן.

 

פנה״ל כה,ד-גם כאשר יש ספק אם פעולה מסוימת אסורה מהתורה או מדברי חכמים,מותר לבקש מגוי לעשותה לשם

מצווה או צורך גדול,שהואיל ועצם האמירה לגוי אסורה מדברי חכמים,הרי שספק דרבנן לקולא.

 

כשי״א שאסור מדאורייתא וי״א שמותר.     (מנוח״א טו,ח)

בי״ו (שיד,ז)-לגבי שבירת מנעול של כלים מביא את האגור,שמימיו לא ראה מי שהורה להתיר,וכתב עליו שזהו דווקא ע״י ישראל,אבל ע״י גוי אין להחמיר,כיון דאיכא מאן דשרי אפילו ע״י ישראל.

וכ״פ בשו״ע.

וכ״כ המאמ״ר ושולחן עצי שיטים בדעת הרמ״א (שלז,ב) שהתיר כיבוד הבית ע״י גוי.וכתבו שהוא משום שיש מתירים אפילו ע״י ישראל עצמו,ואף דלא פוסקים כמותם,מ״מ ע״י גוי מתירים בלי פקפוק (ולא משום שהוא פס״ר),וכמ״ש השו״ע (שיד,ז) לגבי שבירת מנעול.

וכ״פ החיד״א להתיר לומר לגוי לחמם תבשיל שיש בו מרק שנצתנן,כיון שהרשב״א והר״ן מתירים אפילו ע״י ישראל.

וכ״כ המ״ב (שב,א) ע״ג דברי הרמ״א שאסר להסיר אבק מבגד משום מלבן-ומ״מ נראה שיש לסמוך על דעה ראשונה

(שו״ע) להקל ע״י גוי. (ומאידך בסימן שטז סעיף יב התיר לצוד בע״ח מבויית שיצא מכלובו (כשו״ע) רק במקום צורך גדול,אע״פ שגם

לרמ״א הוי איסור דרבנן בלבד).

וכ״פ המנוח״א– דבר שנחלקו בו הפוסקים אם מותר לעשותו בשבת או אסור, מותר לומר לגוי לעשותו בשבת אף אם

נפסקה הלכה בשו״ע כדעת האוסרים לישראל לעשותו (ואפילו בדאו'. וכ״פ כלכלת שבת כמובא בשש״כ ל, הערה נ).

ולמעשה אין להקל בזה באופן קבוע, אלא רק במקום הצורך, שכן לא מצאנו בפוסקים כלל כל כך מרכזי זה בהלכות אמירה לגוי.

מחבר התשובה: צוות אתר הר ברכה

2022-05-11 06:05:17

ערלה שאחרי הברית

מה עושים עם העורלה אחרי הברית? האם אפשר לזרוק אותה לפח ?

בשעת הברית שמים את הערלה בכלי עם עפר, ונוהגים לקבור אותה אחר כך באדמה. (שו"ע, רסה, י. אוצר הברית חלק א, עמוד קנב. ילקוט יוסף, שובע שמחות הלכות מילה, פרק ח, הלכה יד)

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-06-07 06:28:29

שינה בשביל ליל שבועות

האם מותר לנמנם בשבת כדי שיוכל להישאר ער וללמוד בליל שבועות?

התשובה לשאלתך נמצאת בספרו של הרב פניני הלכה שבת פרק כב סעיף טו (אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה) – "לא יאמר אדם בשבת אלך לישון כדי שיהיה לי כוח במוצאי שבת, שהוא מבזה בכך את השבת שעושה בה הכנה לחול. אבל אם לא יאמר זאת אלא רק יחשוב על כך, אין בדבר איסור, שהשינה בשבת תענוג (מ"ב רצ, ד. עי' לעיל ה, ג)."

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-06-01 02:22:52

לבישת מכנסי נשים

שלום, אשמח לשאול לגבי לבישת מכנסיים רחבות לנשים. ההלכה אומרת שיש לשמור על צניעות ולא מתירה ללבוש מלבוש גבר. השאלה היא מה לגבי מכנסיים רחבות לנשים שעוברות את הברך? רחבות באמת וצנועות כמו אם לא יותר מהרבה חצאיות (הכוונה כמובן בהשוואה לחצאיות שעומדות בגבולות ההלכה) כמובן שאין בכוונתי לשאול לגבי כל מכנס לנשים, שהרי ברור שמכנס צמוד או קצר לא רלוונטי. בפניני הלכה כתוב אפילו שבמקום שבו מקובל ללבוש מכנסיים רחבות אין בזה פסול, מתוך זה הבנתי שאין בזה בעיה שהיא חד משמעית. אשמח למענה בנושא, תודה מראש!

לדעת הרב מלמד אין ללכת עם מכנסיים כאלו. הרב מתיר רק ללבוש בבית מכנסי פיגמה, או מכנסיים בשעת התעמלות עם נשים במקום סגור, או מתחת לחצאית באופן שלא רואים אותם. ורק אישה שאינה מעוניינת להקפיד על כל גדרי ההלכה, ושואלת האם עדיף חצאית קצרה שאינה מגיעה עד לברך או מכנסי נשים רחבים וצנועים יחסית, נאמר לה להעדיף את המכנסיים שאיסורם קל יחסית מאשר את החצאית הקצרה שאינה מגיעה לברך שאיסורה חמור יותר. כל זה מובא בפניני הלכה ליקוטים משפחה פרק ז הלכה ח. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-05-25 10:46:40

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן