חיפוש שאלה מתוך המאגר

חיפוש שאלות ותשובות במערכת

השתמש בטופס להלן לצורך חיפוש במערכת

לפי נושא

חג בחו\"ל

שאלה

שלום רב, האם מותר לבן ארץ ישראל לעשות מלאכות בחג שני של גלויות כאשר הוא נמצא בחו\"ל? תודה רבה

תשובה

פניני הלכה מועדים פרק ט (אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה):

דין היוצא לחוץ לארץ

ג. היוצא מארץ ישראל להשתקע בחוץ לארץ, דינו כבן חוץ לארץ. אבל אם בכוונתו לחזור, דינו כבן ארץ ישראל, ואם הוא נמצא מחוץ לתחום שבת של קהילה יהודית (עי\' הלכות שבת, ל), אינו נוהג יום טוב שני של גלויות. אבל אם הוא נמצא בקהילה יהודית או בתחום שבת שלה, דינו כדלהלן:

איסורים: עליו לנהוג בכל איסורי החג כמותם, ורק בשעת הדחק יכול להקל אם אף אחד מאנשי חוץ לארץ לא רואה אותו.

מצוות: עליו לקיים את המצוות שחייב בהם כאילו הוא יום חול, ולכן יבדיל בצנעה במוצאי יום טוב ראשון, ויניח תפילין בצנעה. וכדי שלא יראה סותר את מנהגם, יקפיד ללבוש בגדי יום טוב וידליק נרות לכבוד יום טוב שני בלא ברכה. ואם הוא מתארח בליל הסדר, ישתתף בסדר בלא לומר את ברכות המצוות, אלא יענה אחריהם \'אמן\'. ואם לא מעוניין לשבת עמהם – רשאי.

תפילה: כיון שהוא צריך להתפלל בנוסח של חול המועד או יום חול, יכול להתפלל ביחיד. ואם יכול להצניע את נוסחו, ואין חשש שיקראו לו לעלות לתורה בלא שיוכל לסרב, טוב שיתפלל בציבור. ואם ישימו לב שאינו נמצא בתפילה, צריך להתפלל בציבור ולהשתדל שלא ישימו לב שמתפלל בנוסח שונה, ואם קראו לו לתורה ולא יכול לסרב – יעלה, ואם הוא כהן יעלה עם הכהנים גם בתפילת מוסף ויבליע את שם השם כיון שאינו מתפלל מוסף, ואם הוא הכהן היחיד – יעלה ויברך.

– אסור לעשרה מבני ארץ ישראל לעשות מניין לבד אפילו בצנעה, ויש נוהגים להקל בזה ברשות רבני המקום.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

שאלות אחרונות

רכישת מתנפח מים לילדים בשלושת השבועות

שלום האם מותר לרכוש מתקן מתנפחים עם מים בשלושת השבועות לפני ר"ח אב.

אם כוונתך להשכיר – מותר.

אם כוונת לקנות – אם המתנפח רק שלך, מותר לקנות ולא להשתמש, כיון שצריך לברך עליו 'שהחיינו'. ואם אתה נשוי או שאתה קונה אותו יחד עם אדם נוסף, מותר להשתמש בו, כיון שברכתו 'הטוב והמטיב'.

כל זה מבואר בפניני הלכה זמנים פרק ח. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-07-19 07:17:35

כבוד לחם

שלום, האם יש מנהג/הלכה שאסור לשים שקית לחם פרוס או שאריות על ידית של דלת "תלית שקית עם לחם יכולה לגרום לעניות (גמ' בפסחים)" מה זה אומר בפועל?

כל עוד אין בה בזיון ללחם – מותר, ויש שנהגו להחמיר בזה גם שאין בזיון ללחם מחשש סגולי לעניות, אך גם לדעתם אין בזה איסור. עיין פניני הלכה כשרות ב' פרק לו, ו-ח. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-07-19 08:37:42

סעודת שלישית

האם יש להקפיד לשתות יין בסעודת שלישית?

פניני הלכה שבת פרק ז סעיף ה (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה):

"לדברי הרמב"ם, צריכים לקבוע ברכה על היין בסעודה שלישית, ויש שהבינו ממנו, שכמו שמקדשים על היין לפני סעודה שנייה, כך צריך לקדש לפני סעודה שלישית (טור). אולם למעשה, מצוות הקידוש היא פעם אחת בלילה ופעם אחת ביום, ואין מצווה לקדש על היין לפני סעודה שלישית (שו"ע רצא, ד). ויש אומרים שכוונת הרמב"ם להורות שיש מצווה לשתות יין בסעודה שלישית כדי לענג את השבת. וכן כתבו כמה אחרונים, שטוב להדר לברך על היין בסעודה שלישית (מ"ב רצא, כא).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-07-18 16:34:12

גילוח בשלושת השבועות

אני נוהג להתגלח בשלושת השבועות לכבוד שבת קודש. יש לי באמצע השבוע טקס חשוב שאני רוצה להיראות בו מכובד, האם מותר לי להתגלח?

אם אתה חושב שאם לא תהיה מגולח בטקס, הדבר ייתפס כחוסר כבוד ויהיה אולי אף מי שייעלב מכך – מותר. אמנם יש לציין שאנשים רבים לא מתגלחים גם לדברים חשובים, והדבר גורם לאנשים ששואלים אותם או שואלים אחרים עליהם להכיר את עניין החורבן והימים הללו. לשיקולך.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-07-15 14:20:17

תספורת בשלושת השבועות (לפני בניין המקדש השלישי:)

שלום מה דין תספורת במוצש"ק, ליל ח"י תמוז – צום י"ז בתמוז שנדחה?

אסור. מוצ"ש הנוכחי הוא כבר בתוך ימי בין המצרים.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-07-15 12:38:09

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן