חיפוש שאלה מתוך המאגר

חיפוש שאלות ותשובות במערכת

השתמש בטופס להלן לצורך חיפוש במערכת

לפי נושא

תוכן תפילת נשים

שאלה

לכבוד הרב שלום מה תוכן התפילה שנשים חייבות להתפלל? האם יש חלקים מסויימים בתפילה שהן לא חייבות לומר? תודה רבה

תשובה

התשובה נמצאת בפניני הלכה תפילת נשים. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה. וזה סיכום הדברים:

א) תפילת עמידה: טוב שאישה תתפלל כל יום תפילת עמידה של שחרית ומנחה כדעת רוב הפוסקים. והרוצה להקל, יכולה להסתפק בתפילה אחת, ועדיף שתהיה זו תפילת שחרית כדי לפתוח את היום בתפילה. ומי שלא הספיקה להתפלל שחרית תתפלל מנחה, ובדיעבד אם לא הספיקה להתפלל מנחה, תתפלל ערבית. אישה שאינה יכולה למצוא זמן להתפלל בעמידה, ורוצה להקל ולהתפלל בקביעות בישיבה בדרך לעבודתה, רשאית.

ב) ברכות השחר: בשעת הדחק או אישה שטרודה בטיפול בילדיה ובענייני הבית, ואין לה פנאי להתפלל עמידה, יכולה להסתפק בשנים אלו בברכות השחר וברכות התורה, אותן כל אישה חייבת לומר. הדבר שונה מאישה לאישה, ותלוי במספר הילדים, גילם ואופיים, האם היא שולחת אותם למעון, והאם היא עובדת לפרנסת המשפחה. אמנם צריכה כל אישה לשים לב שאחר שילדיה יגדלו ועול הבית יפחת, או בימים בהם היא פחות טרודה, כגון בשבתות, תתפלל תפילת עמידה.

ג) שאר חלקי התפילה: ראוי שכל אישה תאמר בכל יום את שני הפסוקים הראשונים של קריאת שמע – \'שמע ישראל\' ו\'ברוך שם\', כדי שתקבל על עצמה עול מלכות שמים. משאר חלקי התפילה נשים פטורות, והרוצה להדר ולאמרם, זהו סדר החשיבות: הזכרת יציאת מצרים בפסוק האחרון של פרשת \'ויאמר\', ויותר מהודר שתאמר את ברכת \'אמת ויציב\'; פסוקי דזמרה – ברוך שאמר, אשרי, חמשת מזמורי ההללויות, ישתבח; שלושת פרקי ק\"ש וברכותיה; פרשת התמיד והקטורת שלפני פסוקי דזמרה; שאר מזמורי פסד\"ז והמזמורים המובאים בסוף התפילה. (טוב שתאמר את הפסוק של יציאת מצרים ואת פסוקי הקורבנות מיד לאחר ברכת התורה).

ד) במוסדות החינוך, יש מקום לחנך את הנערות לומר את כל סדר התפילה עד אחר תפילת עמידה, ולאחר שיכירו ויתרגלו לכל התפילה, אם המחנכות יראו שהתפילה הארוכה פוגעת בכוונה, ראוי לאפשר לבנות הרוצות לקצר – לומר את עיקר התפילה בלא תוספות.

ה) מוסף והלל: מצד הדין נשים פטורות ממוסף והלל, אך טוב שיתפללו מוסף, ובמיוחד בראש השנה ויום כיפור. והאומרת גם הלל תבוא עליה ברכה, ולמנהג הרווח של יוצאות ספרד לא תברך עליו (דיני מוסף והלל הובאו בהלכות זמנים פרק א, סעיפים ה-ו).

ו) קריאת התורה: נשים פטורות משמיעת קריאת התורה, משום שהיא מצווה שהזמן גרמא. אמנם אישה שיכולה, טוב שתשמע את הקריאה בשבת (גם בעת נידתה).

ז) קריאת שמע שעל המיטה: נשים חייבות לומר לפחות את פרשת \'שמע\' וברכת \'המפיל\' לפני השינה בלילה. וטוב שיכוונו לשם מצוות ק\"ש של לילה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

שאלות אחרונות

עציץ נענע בשנת שמיטה

שלום אשתי קנתה עציץ נענע ולא ידוע לנו מאיזו משתלה זה הגיע ואם המשתלה שומרת שמיטה האם זה בסדר שהעציץ יהיה בבית? האם ניתן להנות ממנו , להשתמש בנענע לתה או לבשמים בהבדלה?

לא טוב עשתה אשתך שלא שאלה האם יש להם כשרות, אבל בדיעבד שהעציץ כבר בבית שלכם, מותר לכם לגדל אותו, כיון שאין איסור שמיטה בתוך הבית, שכן יש חציצה בין העציץ לאדמה על ידי הרצפה, ויש חציצה בינו לשמים על ידי התקרה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-01-21 08:10:41

פנסי רחוב שנדלקים עם מעבר אנשים

שלום לכובד הרב אני גר בישוב שגובל בחורש, וישנה טיילת יפיפיה שסללו בסמוך לחורש. אני אוהב לטייל שם כל יום, בשעות היום ולרוב בשעות הערב לאחרונה העיירה החליפה את התאורה בטיילת, והתקינה פנסים שנלדקים עם התקרבות אדם אליהם, בעזרת חיישן. הפנסים נטענים משמש במהלך היום כך נראה, יש עליהם קולטן שמש. בעבר היו פנסים רגילים שדולקים עד שעה מאוחרת ברציפות. האם מותר לי לטייל בטיילת הזו בשבת ? כרגע התחלתי להגביל את עצמי מלטייל בטיילת הזו בשבת , אני לא יודע אם בצדק. אני אוהב מאד את המקום, וההמנעות ממנו בשבת , בהחלט גורמת לי לעוגמת נפש. – הטיילת היא לא בדרך מאיפשהו לאיפשהו, זוהי מטרה בפני עצמה, אני בא אליה בשביל לטייל *בה*. יש בה יופי ונעימות שאין במקומות אחרים. – מבחינתי הייתי בשמחה מוכן לטייל גם גם בחושך, אם החלופה היא להמנע ממנה בכלל. אבל זו לא אפשרות במציאות, כי … הפנסים נדלקים ולא שואלים לדעתי. – התאורה כן מוסיפה משהו, אבל כאמור הייתי בשמחה מטייל בטיילת גם בחושך יחסי, והייתי עושה את זה בפועל בעבר כשהתאורה היתה קבועה , והיתה נכבת בשעה מסוימת באופן כליל , לפעמים לפני שעת הטיול שלי. תודה על המענה

תשובה לשאלתך נמצאת בספרו של הרב אליעזר מלמד פניני הלכה שבת פרק יז סעיף יד (אביא לך את הדברים, ואפשר לקרוא אותם מהמקור דרך האתר של פניני הלכה). סיכום הדברים הוא שמצד הדין מותר לך ללכת שם, שכן אין אתה "אשם" בכך שנדלק אור שלא להנאתך. עם זאת, כיון שהדבר בולט שהאור נדלק בגללך, נכון להחמיר כאשר אין בדבר צורך חשוב. לשיקול דעתך מהו צורך חשוב. כמובן שאם תמצא דרך ללכת שם באופן שלא בטוח שיידלק האור, הדבר מותר לכתחילה.

יד – פעילות חיישנים ברשות הרבים ובבית

מותר לעבור במקום שמותקנת בו מצלמה שמצלמת את העוברים ושבים, מפני שההולך שם אינו מעוניין להצטלם, ועל כן הוא אינו אחראי על כך שדמותו נקלטת במצלמה. וכן מותר להיכנס בשער שמותקנת בו מערכת לגילוי מתכות, הואיל והנכנס שם אינו מעוניין בפעילות החשמלית הזו. וכן מותר ללכת ברחוב שהתקינו בו חיישנים שקולטים את תנועות העוברים ושבים. וכן מותר ללכת במקום שהותקנה בו מערכת שמירה חשמלית שמדליקה פנס בעת שעוברים בסביבתה, מפני שהעוברים שם לתומם אינם מעוניינים להדליק אור. אבל אם אין בזה טורח, עדיף ללכת בדרך אחרת, שאין זה מכבוד השבת לגרום בעקיפין להפעלת תאורה חשמלית.

בית שמערכת האזעקה שלו מושבתת אבל החיישנים ממשיכים לפעול, וכל אימת שעוברים במקומות מסוימים נדלקות נורות לד או שתמונת העובר שם נקלטת על מסך. יש אוסרים ללכת בבית זה, הואיל וההליכה בו מחוללת פעילויות חשמליות. ורק אם כיבו לחלוטין את כל המערכת או כיסו את כל החיישנים מותר ללכת (עי' שו"ת הרב הראשי לרב אליהו תשנ-תשנג עמ' 174).

ויש מתירים מפני שהאדם מתכוון ללכת לפי תומו ואין לו שום תועלת מכך שדמותו תיקלט בחיישנים השונים, וכל מה שאין מפסיקים את פעולתם הוא רק מפני הטורח הגדול שבדבר (שיח נחום כה). וכן הלכה. אלא שאם אפשר, עדיף לנתק את החיישנים שלא יפעלו.

חובה לנתק את הפנס שנדלק בעקבות המעבר בשביל הגישה לבית, מפני שיש לעובר שם תועלת מן האור שנדלק. וגם אם אין לו תועלת ממנו, אין זה מכבוד השבת לגרום להדלקת פנס. ובשעת הדחק, כאשר המערכת מופעלת ואין שום דרך אחרת להיכנס לבית, אפשר לעבור שם בזחילה או בכפיפה עמוקה, באופן שאולי לא יגרום להפעלת הפנס, וגם אם קרוב לוודאי שיפעיל בזחילתו את הפנס יהיה זה בשינוי. בנוסף לכך, יעצום את עיניו, כדי שלא יהנה כלל מהאור שנדלק, ורק יפתחם מעט כדי שלא יכשל בדרכו.

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-01-22 15:59:28

פרווה וחלבי

שלום הרב, יש לנו כף עץ פרווה, בעלי טוען שאפשר לערבב איתה מאכל חלבי קר. אני לא מכירה את זה, זה לא היה אצל ההורים שלי. אני מעדיפה שלא להתבלבל.. מה אני אמורה לעשות במקרה כזה? באיזה סקווטש לשטוף את הכף? תודה רבה

אכן לפי ההלכה ניתן כיום מצד הדין לערבב כף עץ פרווה עם חלב, כיון שהנקיון שמנקים אותה אחר כך עם סקוטצ' וסבון כלים, מסיר את כל שאריות החלב שאולי נותרו בין הסדקים של העץ. אבל את צודקת שעדיף לא לערבב כדי למנוע טעויות במטבח, ואם מחליטים שהכף פרווה אז משתמשים בה רק לפרווה, אלא אם כן נוצר צורך חד פעמי.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-01-17 19:27:04

חומצה פולית בשבת

האם מותר לאשה בגיל הפוריות ליטול חומצה פולית בשבת או גלולת מולטי-ויטמינים לנשים הרות? תודה

מותר. פניני הלכה שבת כח, ו (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-01-17 19:44:32

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן