חיפוש שאלה מתוך המאגר

חיפוש שאלות ותשובות במערכת

השתמש בטופס להלן לצורך חיפוש במערכת

לפי נושא

הפלה

שאלה

אני בשבוע 17 להריון. עשיתי היום סקירת מערכות מוקדמת והרופא לא מצא דופק ותנועות. הוא מדד את העובר והעריך שהוא בגודל שבוע 15, משקל 100 גרם. להערכתו העובר הפסיק לחיות לפני שבוע-שבוע וחצי. שאלתי- האם לאחר גרידה יש להמשיך לספור חמישה ימים לפני שבעה נקיים? או שמספיק לנקות את המקום ולעשות הפסק? האם צריך לקבור את העובר? איך להתייחס אליו? יש עוד הלכות והדרכות תורניות שחשוב שאדע במצבי?

תשובה

דינך מובא בספרו של הרב מלמד פניני הלכה טהרת המשפחה פרק ט סעיף י (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה):

י – לאחר הפלה

אשה שהפילה עובר שאבריו עוד לא הספיקו להתרקם, היינו בתוך ארבעים יום מעת ההפריה, אינה נטמאת בטומאת לידה אלא רק בטומאת נידה. לפיכך, כשיפסיק הדימום תפסוק בטהרה, תספור שבעה נקיים ותטבול לטהרתה.

אם ההפלה התרחשה לאחר שכבר התרקמו איבריו של העובר, כלומר, לאחר שהעובר הגיע למצב התפתחות של ארבעים יום מעת ההפריה, ההפלה מטמאת בטומאת לידה. אם העובר היה זכר טומאתה שבוע, ואם נקבה – שבועיים. כשיש ספק אם העובר נקבה, כפי שקורה פעמים רבות, טומאתה נמשכת שבועיים. ואזי, לכל המוקדם תפסוק בטהרה לאחר שבעה ימים, כדי שבפועל הטבילה תהיה לאחר שבועיים (שו\"ע קצד, ג). אמנם בדרך כלל לאחר הפלה בשלב כזה, הדימום נמשך יותר משבוע, כך שממילא אין אפשרות להיטהר לפני שיעברו שבועיים.[1]

תינוק שנולד עם בעיות ונפטר בתוך שלושים יום מלידתו – יש אומרים שאין מצווה לקוברו, הואיל והוא נחשב נֵפֶל ואין מצווה לקבור נפלים (או\"ז, שו\"ע או\"ח תקכו, ט-י). ויש אומרים שמצווה לקבור נפלים, ואפילו אם העובר נולד כמה חודשים לפני זמנו, אם יש לו צורת אדם, מצווה לקוברו (מ\"א תקכו, כ; שואל ומשיב תליתאה א, טו). המנהג להחמיר ולקבור עובר שיש לו צורה על ידי ה\'חברה קדישא\' בלא שיתוף ההורים, כדי למנוע מהם צער מיותר.[2]

דיני אבלות לא חלים על מות עוּברים, אולם האובדן עשוי להיות מלוּוה בצער גדול, ואזי על בני הזוג לברך: \"ברוך אתה ה\' אלוהינו מלך העולם דיין האמת\". ואפשר שאחד יברך והשני יענה אמן (עי\' פנה\"ל ברכות יז, ח).

[1]. דין זה של ארבעים יום משמעותי לפדיון בכורות, כמבואר בפנה\"ל ליקוטים בענייני משפחה ט, ה. אם היולדת הפילה נפל שעוד לא הגיע לשלב של \'ריקום איברים\', ואחריו ילדה בן, הוא נחשב \'פֶּטֶר רחם\', וחייב בפדיון בכורות. ריקום איברים מתחיל לאחר ארבעים יום לעיבור (שו\"ע יו\"ד שה, כג). אמנם גם אם ההפלה ארעה לאחר ארבעים יום, לא ברור שהגיע לריקום איברים, מפני שפעמים רבות העובר מפסיק להתפתח לפני יום הארבעים וההפלה מתרחשת לאחר יום הארבעים. לפיכך, אשה שהפילה את עוברה הראשון לאחר יום הארבעים, תברר אצל הרופא מה היה מצב העובר, האם הגיע לשלב ההתפתחות של ארבעים ואחד יום. יש לשים לב, שחישוב גיל ההיריון המקובל כיום במרפאות כולל גם כשבועיים לפני תחילת ההיריון, ואילו החישוב הקובע להלכה מתחיל מהחיבור שבו התרחשה ההפריה, היינו החיבור שבין הזרע לביצית. כיוון שלא תמיד יודעים מתי היתה ההפריה, יש אומרים שמחשבים לפי יום הטבילה, שכן פעמים רבות ההפריה סמוכה לליל הטבילה (דרכי טהרה יא, יז). אמנם כאשר ניתן לדעת מתי היתה ההפריה, יש ללכת על פיה.

[2]. נוהגים שאנשי ה\'חברה קדישא\' קוראים לנפל שם לפני הקבורה, כדי שירחמו עליו מן השמים ויקום בתחיית המתים. ואם ההורים רוצים, יקראו לעובר שם בעצמם. אם הנפל זכר – מלים אותו בלי ברכה (שו\"ע יו\"ד רסג, ה; שנג, ו; גשר החיים ח\"א טז, ג). כאשר ההורים מבקשים להשתתף בקבורה, יש רבנים שמורים ל\'חברה קדישא\' שלא לשתפם וכפי המנהג בעבר, וזאת על פי ניסיון של דורות, שמוטב להורים שלא לעסוק בקבורת העובר כדי שיוכלו להמשיך הלאה בחייהם בלא להתבוסס במחשבות של כאב ואובדן. מנגד, יש אומרים שנכון לאפשר להורים להשתתף בהלוויית עוברם כפי רצונם, כדי שיוכלו לעכל את הצער ולהתאבל, ומתוך כך לחזור לחיים (כפי שביאר הרב אברהם סתיו בספרו \'כחלום יעוף\' עמ\' 39-45, ובכל ספרו נטה להרחיב בביטויי צער ואבלות על עובר).

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

שאלות אחרונות

צניעות

שלום הרב! ראשית רציתי לומר תודה רבה על כל הספרים! אני בעלת תשובה ומאוד התקשתי למצוא ספר הלכה שיכוון אותי, המליצו לי על המון עד שהמליצו לי על ה״פניני הלכה״ ואני נהנת מהספרים ואף מהאתר מאוד והרבה יותר קל לי להתנהל ביום יום, אם אני נתקלת בקושי או שאלה אני פונה לאתר ומבררת ומקבלת תשובה, כל המידע מאוד נגיש נוח ומזמין ועל כך אני מוכרחה להודות!!! יצא לי להיתקל בשאלה שלא מצאתי לה תשובה, בנושא הצניעות: מה הדין לגבי שיער פזור? מותר לפזר את השיער? אסור? מותר מתחת לאורך מסויים? הנושא של השיער מאוד מבלבל אותי כי אם צריך כיסוי ראש לאחר החתונה מטעמי צניעות למה גם לא לפני כן… או לפחות למה לא לאסוף אותו… ממש אשמח לתשובה! תודה רבה!!!

פניני הלכה ליקוטים משפחה פרק ו (פסקה שלישית)

טו – כללי הלכות כיסוי הראש

מהתלמוד (כתובות עב, א) משמע, שהמקור לכיסוי הראש לאשה נשואה הוא מן התורה, שנאמר לגבי אשה סוטה שחטאה ונתייחדה עם גבר זר, שבשעה שהיא באה להקריב את קרבנה, כחלק מהעונש שהתורה הטילה עליה, הכהן פורע את שיער ראשה כדי שתתבייש, שנאמר (במדבר ה, יח): "וּפָרַע אֶת רֹאשׁ הָאִשָּׁה", מכאן שעל פי התורה שיערה של אשה נשואה צריך להיות אסוף תמיד (מאירי, רשב"ץ וריא"ז, ועי' יחו"ד ה, סב). כך היא דעת רוב הפוסקים, שיסוד דין כיסוי ראש מהתורה, אלא שמהתורה מספיק שהשיער יהיה אסוף בתוך רשת או כיס קטן, וחכמים הוסיפו וקבעו שצריך לכסות את כל השיער במטפחת שאינה שקופה. ויש אומרים שכל דין אסיפת השיער וכיסויו מדברי חכמים (תרומת הדשן רמ"ב בדעת הרמב"ם).

דין כיסוי הראש אינו תלוי במנהג, ולכן גם במקום שבו כל הנשים אינן מקפידות לכסות את ראשן, מנהגן אינו משנה את הדין, וחובת כיסוי הראש נשארת בתוקפה (מ"ב עה, י).

חובת כיסוי הראש חלה על אשה נשואה, אבל רווקה אינה צריכה לכסות את ראשה. ויש אומרים שמצד מידת הצניעות רווקות צריכות להקפיד שלא ללכת ברחוב בשיער פזור (מ"א עה, ג). ואכן כך נוהגות חלק מן הבנות הדתיות, שאוספות את שיער ראשן בסרט או שקולעות משערן צמות, כדי שלא יהיה פזור. אולם רבים סוברים שאין בזה איסור (מחצית השקל ומגן גיבורים שם). ומאחר שיסוד המחלוקת בדברי חכמים, הרוצות להקל רשאיות, כפי הכלל שבכל ספק בדברי חכמים הלכה כמיקל.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-09-19 13:50:37

תנור אפיה שהיה דלוק בבין השמשות

לכבוד הרב שלום. מופיע בפניני הלכה בפרק של מוקצה בשבת . שבת: כג . ז- כלים שמלאכתם לאיסור. בכותרת המשנה מכשירי חשמל : … אבל מכשירי חשמל שיש להם חוט להט או גוף חימום.. השאלה שלנו היא כזאת – תנור אפיה שהיה דלוק בבין השמשות- נחשב כמוקצה מחמת גופו ואסור בטלטול גם לצורך גופו ומקומו. (כך קראתי) אם כך איך מותר לפתוח את דלת התנור לאחר שהתנור כבה כדי להוציא את המאכל? תודה רבה

עיין בפניני הלכה סוף הערה 14 שטלטול מקצת המוקצה מותר לצורך דבר המותר. לכן מותר לפתוח את דלת מקרר, מכונת כביסה ומכונת ייבוש ותנור ומיחם של שבת, וכן מותר להזיז ידנית את תריסי המזגן, ולפתוח את ברז המיחם של שבת (שביתת השבת (מלאכת קוצר,בבאר רחובות לז), אול"צ (ב,כו,ד), אשמרה שבת (ח"ב עמ' קפו), שש"כ (כח,הערה נה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-09-19 06:14:14

שהחיינו על אוזניות airpod

האם אפשר לברך שהחיינו על אוזניות airpod ?

על אוזניות שאינן פשוטות וזולות רגילים לשמוח, ולכן יש לברך.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-09-14 09:11:10

שביעית

שלום הרב קראתי בספר פניני הלכה – שביעית ויובל בפרק ה הלכה י״א – דין פירות הגדלים בשדה של גוי. בהלכה זו מדובר על המצב שיהודי קונה את הפירות שגדלו על הקרקע של גוי ואוסף אותם מהשדה בעצמו. המקראה המתואר בהלכה הוא וודאי חשוב אבל בדרך כלל זה לא המצב כיום. גויים מוכרים את הפירות שלהם בחנויות. לכן, במידה ואני קונה פירות מגוי בחנות שלו, שגידל אותם בשביעית על הקרע ששייכת לו – האם אני צריך להפריש תרומות ומעשרות מהפירות האלו?

על פי מה שכתוב בסעיף שהזכרת, וכן כתוב בפרק ט סוף סעיף ב – בדיעבד, כאשר יש צורך לטרוח בהשגת פירות של 'היתר המכירה' או שהם יקרים יותר, אפשר לקנות פירות של גוים. אין לנהוג בהם קדושת שביעית, ואם הם נמכרו ליהודי בעודם בשדה, וגמר אסיפת הפירות נעשה על ידי יהודי, יש להפריש מהם תרומות ומעשרות. ואם נאספו על ידי גויים – אין להפריש מהם תרו"מ.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-09-10 13:16:53

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן