שאל את הרב

שאל את הרב

חיפוש שאלות ותשובות במערכת

השתמש בטופס להלן לצורך חיפוש במערכת

ב:

גבולות הארץ

שאלה

שלום הרב. יהודי המקפיד שלא לצאת מארץ ישראל, האם אשקלון נחשבת בגבולות ארץ ישראל? אם לא מאיפה לאיפה אסור לצאת? אם אפשר אשמח למקורות והאם הרב עובדיה יוסף התייחס לנושא הזה ומה בפסק שלו. תודה

תשובה

כל גבולות מדינת ישראל כיום נחשבים ארץ ישראל, ואף המהדרים שלא לצאת כלל מהארץ, יכולים לכתחילה להלך בכל הארץ.

סוגיית גבולות הארץ מובאת בפניני הלכה העם והארץ פרק ג. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה. אביא לך כאן את הדברים בקצרה:

סעיפים יז-כא – המצוות התלויות בארץ

א) שלושה גבולות ישנם לארץ ישראל: א – גבולות ארץ ישראל השלימה שהובטחה לאברהם אבינו מנהר מצרים ועד נהר פרת. זה הגבול הקובע לעניין מצוות ישוב הארץ. ב – גבולות \'עולי מצרים\' שנחלו ישראל בימי יהושע בן נון (פרשת מסעי). גבול זה קובע את מקום חלותן של המצוות התלויות בארץ. ג – גבולות \'עולי בבל\' שהתיישבו בארץ בימי בית המקדש השני. גבול זה מצומצם יותר, ועליו תקנו חכמים את גזירת ספיחים ודמאי.

ב) כיום חיוב כל המצוות התלויות בארץ חל בכל מקום בגבולות הארץ המובטחת שמדינת ישראל החילה בו את ריבונותה. ואלו הן: ערלה, כלאי זרעים, כלאי הכרם, לקט, שכחה, פאה, פרט, עוללות, ביכורים, תרומות ומעשרות, חלה, חדש, שביעית ויובל, ראשית הגז, ולדעת רבים גם זרוע, לחיים וקיבה.

ג) אף שעיקר חיובן של מצוות אלו בארץ, חיובן של רבות מהן מתפשט במידה מסוימת גם לחוץ לארץ (הלכות כשרות פרק יב). בחורבן הארץ וגלות ישראל, בטלה חובת מצוות אלו מהתורה, וכיום שעדיין רוב עם ישראל לא נמצא בארצו, אנו מקיימים חלק מהן מדברי חכמים (שם).

ד) ישנן עוד מצוות שנוגעות לכלל ישראל היושב בארצו, ואלו הן: הקמת שלטון וצבא. הקמת בית מקדש כולל מערכת המצוות הקשורות לכך, ובכללן מצוות ערי לוויים וערי מקלט, נגעי בתים, עגלה ערופה ועוד. הקמת סנהדרין גדולה שתכריע בשאלות הקשות שיגיעו מבתי הדין שבכל עיר, תקדש חודשים ותעבר שנים, ותקבע בכך את מועדם של חגי ישראל.

סעיפים יד-טז – גבולות ארץ ישראל השלימה

נביא כאן באופן כללי את גבולות הארץ כולה כפי שהובטחה לאברהם אבינו. פירוט הדעות השונות, המפות, וגבול עולי מצרים, מובאים בפניני הלכה.

גבול דרום הוא ים סוף המקיף את חצי האי סיני.

גבול צפון מתחיל במערב מהים במקום הסמוך להֹר הָהָר (הרי אמנוס שבדרום טורקיה), ונמשך עד נהר פרת.

גבול מזרח: יש אומרים שנהר פרת הוא גם גבול צפון וגם גבול מזרח לכל אורכו על המפרץ הפרסי. ויש אומרים שזהו רק גבול צפון, ואילו גבול מזרח יורד בקו ישר מקצה הפרת שבצפון עד גבול דרום שמול חצי האי סיני.

גבול מערב הוא הים התיכון מהנקודה הצפון מערבית בקו ישר עד הנקודה הדרום מערבית.

מחבר התשובה: נעמה

הפרשת חלה

+

אכל מן החלה כשיעור והתברר לו לאחר האכילה שלא הופרשה חלה מעיסתה. האם חייב לברך ברכת המזון?

פניני הלכה ברכות פרק יב סעיף י (אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה)

"אין מברכים על אכילת מאכל שאסור לאוכלו, לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה, שהיאך יודה לה' על הנאה שבאה לידו באיסור. ואם יברך, לא יהיה בברכתו שבח אלא ניאוץ ופגיעה בכבוד שמיים. ואין הפרש בין אם המאכל אסור מהתורה, כגון בשר שלא נשחט כהלכה, או אסור מדברי חכמים, כגון פירות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות בזמן שרוב ישראל בחוץ לארץ, בכל אופן אין מברכים עליהם".

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-07-15 08:34:07

רחצה בברכה בתשעת הימים

+

בס"ד האם ניתן לשלוח ילד ללמוד שחי-ה בברכה ,בימי תשעת הימים בברכה שאול

כן. עיין פניני הלכה זמנים פרק ח פסקה אחרונה של הסעיף ופסקה אחרונה של ההערה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-07-11 05:53:42

דיני בין המצרים

+

בס"ד האם במקום שאסור לבנות בתשעת הימים מותר לתכנן בני-ה מול אדריכל או מהנדס בברכה שאול

מותר לתכנן.

אביא לך תקציר של המובא בפניני הלכה זמנים ח, טז (אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה): מותר בתשעת הימים לבנות בתים, אבל אסור להרחיב דירה או מרפסת בלא שיהיה בכך צורך חיוני. וכן אסור לסייד ולצבוע את קירות הבית, שהרי אפשר לחיות בבית בלעדיהם. וכן אסור לעשות שיפוצים שנועדו לנוי או מותרות שאין בהם צורך הכרחי, כמו החלפת ארונות, וילונות ותריסים, אלא אם כן עיקר המטרה לצניעות. וכאשר דחיית עשייתם לאחר תשעת הימים עלולה לגרום להפסד גדול, מותר לעשותם.

 

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-07-08 08:51:42

שהחיינו בשלושת השבועות

+

שלום הרב האם מותר לברך שהחיינו על בגד בשבת שחלה בראש חודש אב? תודה רבה

לא. המשנה ברורה בסימן תקנא ס"ק מה לא חילק בזה, וכן הפוסקים אחריו לא חילקו בזה, אלא סתמו שמראש חודש אב אין לחדש בגד ולברך שהחיינו בשבתות של תשעת הימים. רק על פירות ניתן לברך שהחיינו בשבתות אלו.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-07-07 06:34:47

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן