שבע דנחמתא ארכיון

 •  עד היום דיברנו על פרשות השבוע, אך השבוע נתייחס לסדרת ההפטרות שאנו נמצאים בעיצומה. הגאונים תיקנו שאחר שלוש הפטרות הפורענות שקודמות לתשעה […]

  דבר תורה לפרשת ראה – קרבת ה'

   עד היום דיברנו על פרשות השבוע, אך השבוע נתייחס לסדרת ההפטרות שאנו נמצאים בעיצומה. הגאונים תיקנו שאחר שלוש הפטרות הפורענות שקודמות לתשעה […]

  המשך קריאה...

 • עד היום דיברנו על פרשת השבוע, אך השבוע נתייחס לסדרת ההפטרות שאנו נמצאים בעיצומה. תיקנו הגאונים שאחר שלוש הפטרות הפורענות שקודמות לתשעה […]

  שבע דנחמתא

  עד היום דיברנו על פרשת השבוע, אך השבוע נתייחס לסדרת ההפטרות שאנו נמצאים בעיצומה. תיקנו הגאונים שאחר שלוש הפטרות הפורענות שקודמות לתשעה […]

  המשך קריאה...