גלות ארכיון

 • בפרשתנו מופיעה היציאה הראשונה לגלות – וזו מלווה בפחד וחשש, האם יצליחו ישראל לשרוד בגלות? ובפרט, האם יצליח עם ישראל לשמור על […]

  דבר תורה לפרשת ויגש- לשרוד בגלות

  בפרשתנו מופיעה היציאה הראשונה לגלות – וזו מלווה בפחד וחשש, האם יצליחו ישראל לשרוד בגלות? ובפרט, האם יצליח עם ישראל לשמור על […]

  המשך קריאה...

 • מבוכה בעם היהודי בחלקו הראשון של השיעור נסכם את שלמדנו עד כה. העקרונות הבסיסיים המלווים את כל תקופת בית שני הם: א. […]

  מבוכה, חורבן ובנין התורה

  מבוכה בעם היהודי בחלקו הראשון של השיעור נסכם את שלמדנו עד כה. העקרונות הבסיסיים המלווים את כל תקופת בית שני הם: א. […]

  המשך קריאה...

 • לאחר שעסקנו בצדדים הרוחניים של המאבק בין היהדות להלניזם, נשוב לעסוק בהתרחשות ההיסטורית. אנו עדים למספר תהליכים שקורים בתוך המסגרת העובדתית של […]

  מגמת הפיצול בימי בית שני

  לאחר שעסקנו בצדדים הרוחניים של המאבק בין היהדות להלניזם, נשוב לעסוק בהתרחשות ההיסטורית. אנו עדים למספר תהליכים שקורים בתוך המסגרת העובדתית של […]

  המשך קריאה...

 • קדושת הארץ בראי הגלות הגלות יוצרת מבט שונה וייחודי על עם ישראל, בחינה חדשה של המציאות הריאלית. עד לגלות, היות עם ישראל […]

  החזרה לארץ

  קדושת הארץ בראי הגלות הגלות יוצרת מבט שונה וייחודי על עם ישראל, בחינה חדשה של המציאות הריאלית. עד לגלות, היות עם ישראל […]

  המשך קריאה...

 • נס הקיום בגולה תקופת בית המקדש הראשון הארוכה מסתיימת בחורבן. בתחילה הגליית עשרת השבטים וחורבן ממלכת ישראל, ולאחר מכן חורבן ירושלים ובית […]

  הקיום בגולה

  נס הקיום בגולה תקופת בית המקדש הראשון הארוכה מסתיימת בחורבן. בתחילה הגליית עשרת השבטים וחורבן ממלכת ישראל, ולאחר מכן חורבן ירושלים ובית […]

  המשך קריאה...

 • בחנו את הפן האחד של ראשית התהוות האומה במדבר, את שאלת המנהיגות, המתבטאת בדמותו של משה לא כאדם לעצמו, ואפילו לא כאדם […]

  מתן תורה

  בחנו את הפן האחד של ראשית התהוות האומה במדבר, את שאלת המנהיגות, המתבטאת בדמותו של משה לא כאדם לעצמו, ואפילו לא כאדם […]

  המשך קריאה...

 • גלות – תודעת השונות תולדות ישראל מתרחשים בשני קצוות הסהר הפורה, ארם נהריים ומצרים. מארם נהריים בא אברהם, לשם שולח אברהם את […]

  גלות מצרים

  גלות – תודעת השונות תולדות ישראל מתרחשים בשני קצוות הסהר הפורה, ארם נהריים ומצרים. מארם נהריים בא אברהם, לשם שולח אברהם את […]

  המשך קריאה...